Må ha

MÅ HA har vi fokus på organisasjonen. Med organisasjonen mener vi:

 • Organisasjon
  • Organisasjonskart
  • Klubbens styrearbeid i praksis.

Bedre klubb del 1

Det første en klubb må gjennomføre er NIFs spørreundersøkelse Bedre Klubb del 1. Dette skal gjennomføres av hele styret samlet. Når dette er gjennomført, gjenopptar vi kontakten og gjennomgår hvor dere som klubb skal starte arbeidet. Link til Bedre Klubb del 1 ligger i verktøylinjen under.

 

Figur 1: illustrasjon av ønsket effekt av Bedre klubb del 1

Organisasjonskart

Et organisasjonskart skal kartlegge, bevisstgjøre og ansvarliggjøre deltakerne i klubben for deres og andre roller. Vet alle i klubben hvem som er kasserer? Vet alle i klubben hvem som er barneidrettsansvarlig? Ofte er disse rollene diffust delegert og ansvarsfølelsen er fraværende eller overbærende. Et organisasjonskart skal etterleves. Å delegere roller på et kart har ingen betydning om ikke disse personene også følger opp disse rollene. Det er ingen fasit for hvordan Deres organisasjonskart skal se ut. Dere er selv de beste til å bedømme dette. Det finnes noen roller som må være besatt, utover dette stilles kan klubben besette sin egen roller.

 

Figur 2 Eksempel på NMF sentralt organisasjonskart

Må ha og bør ha

Hva må vi ha på plass? Hva bør vi ha på plass?
Klubbens lovnorm er oppdatert etter gjeldende bestemmelser fra øvrige organ Vi har en klubbhåndbok på plass
Vi benytter oss av et godkjent elektrisk medlemssystem. Vi har handlingsplan for styret og et oppdatert årshjul.
Vi følger idrettens bestemmelser for regnskap. Vi er et Rent Idrettslag
Vi har en politiattestansvarlig Vi har rutiner for kommunikasjon til våre medlemmer
Barneidrettsansvarlig Vi er kjent med veileder for håndtering av vold og trusler i idretten
Klubben har retningslinjer for håndtering av seksuell trakasering.  
Vi har kontrakter på plass for våre ansatte (Om man har ansatte).  
Vi følger personvernbestemmelser  
Figur 3: Illustrering av roller og ressurser som følger med godt organiserte klubber

Må ha

Klubbens styrearbeid i praksis:

En klubb som er tatt opp i NIF har som formål jfr. § 1 å drive idrett. Med andre ord det er aktiviteten som er viktigst. For å få til god aktivitet er god organisering viktig. Dette kurset setter fokus på styrets oppgaver og ansvar. Kurset vil gi gi gamle og nye tillitsvalgte innsikt i hva det vil si å være tillitsvalgt i klubb, gi en oversikt over lover og regler, og legge igjen gode verktøy som kan benyttes i klubbarbeidet for å få en god struktur.slik at du som. Slik vil tillitsvalgte få bedre oversikt over hva som forventes og hva en må forholde deg til.

Kurset kan gjennomføres på en kveld, og passer perfekt rett etter klubbens årsmøte.

Varighet

4-6 timer.

Målgruppe

Styreleder og styremedlemmer. De som sitter i utvalg og komiteer, oppmenn og lagledere. Foresatte som ønsker litt input. Trenere og svømmeskoleansvarlige. Og andre interesserte og engasjerte.

Innhold

Fokus på styrets ansavar og muligheter iblant annet i forhold til;

 • Hvilke lover og regler må vi forholde oss til?
 • Hvilken rolle- og ansvarsfordeling har vi?
 • Hvordan planlegger vi et effektivt styrearbeid?

Mål

Deltakerne skal få mer trygghet i rollen som styremedlem gjennom å tilegne seg en god forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde. Deltakerne skal samtidig bli i stand til å ivareta dette ansvaret gjennom å få kjennskap til konkrete verktøy og hjelpemidler som:

 • Virksomhetsplan
 • Klubbhåndbok
 • Organisasjonsplan
 • Klubbutviklingsarbeid

Verktøy

#nmveka2022 var til stor glede for både små og store utøvere. En av de mindre utøverne, Thomas på 8 år, fra Grenland Speedwayklubb. Deltok på Grenland Speedwayklubbs barnekonkurranse før gjennomføring av NM i Speedway på lørdagen under NM-Veka👍#motorsportglede #idrettsglede #speedway #grenlandmotorsportsenter

#nmveka2022 var til stor glede for både små og store utøvere. En av de mindre utøverne, Thomas på 8 år, fra Grenland Speedwayklubb. Deltok på Grenland Speedwayklubbs barnekonkurranse før gjennomføring av NM i Speedway på lørdagen under NM-Veka👍#motorsportglede #idrettsglede #speedway #grenlandmotorsportsenter ...

17 0
NMVEKA 2022 SKIEN #aquabike og #rundbanebåt står på programmet av motorsport øvelsene i dag😎bare å glede seg til fart og spenning på vann💦👍For hele programmet se @nrksport. #vannjet #aquabike #tundercats #nmveka2022 #nrk #skienkommune #adrenalin #motorsport #motorsportglede

NMVEKA 2022 SKIEN #aquabike og #rundbanebåt står på programmet av motorsport øvelsene i dag😎bare å glede seg til fart og spenning på vann💦👍For hele programmet se @nrksport. #vannjet #aquabike #tundercats #nmveka2022 #nrk #skienkommune #adrenalin #motorsport #motorsportglede ...

37 0
Tilbakeblikk fra første VM runde i Spania🇪🇸 med @jarandgunvaldsen 👍

#trial #vm #balanse #idrettsglede #adrenalin #balance #motorsport
#motorsportglede

Tilbakeblikk fra første VM runde i Spania🇪🇸 med @jarandgunvaldsen 👍

#trial #vm #balanse #idrettsglede #adrenalin #balance #motorsport
#motorsportglede
...

73 2
Etter en fantastisk sesong for flere av våre snowcross utøvere, har Team Norway samling på #olympiatoppen for å starte forberedelsene til neste sesong👍💫

Etter en fantastisk sesong for flere av våre snowcross utøvere, har Team Norway samling på #olympiatoppen for å starte forberedelsene til neste sesong👍💫 ...

124 1
Tilbakeblikk fra Region Cup Sør i Grimstad i regi av #grimstadtrialklubb 

Har du lyst til å prøve #trial så gå inn på www.nmfsport.no og finn en klubb i nærheten av deg👍 

Vi i motorsporten ønsker alle velkommen! 

#motorsportgledetilfolket 
#motorsportglede 
#idrettsglede
#mestring
#adrenalin 
#motorsportforalle 
#nmfbalanse 
#balanse

Tilbakeblikk fra Region Cup Sør i Grimstad i regi av #grimstadtrialklubb

Har du lyst til å prøve #trial så gå inn på www.nmfsport.no og finn en klubb i nærheten av deg👍

Vi i motorsporten ønsker alle velkommen!

#motorsportgledetilfolket
#motorsportglede
#idrettsglede
#mestring
#adrenalin
#motorsportforalle
#nmfbalanse
#balanse
...

69 5
Lyst til å kjøre #trial? 
Her er en video til inspirasjon laget av @kulturskolenifredrikstad 👍 

#kråkerøytrialclub 
#motorsportglede 
#motorsportgledetilfolket 
#kjøreglede
#motorsport
#adrenaline 
#nmveka2022 
#nmvekaskien

Lyst til å kjøre #trial?
Her er en video til inspirasjon laget av @kulturskolenifredrikstad 👍

#kråkerøytrialclub
#motorsportglede
#motorsportgledetilfolket
#kjøreglede
#motorsport
#adrenaline
#nmveka2022
#nmvekaskien
...

41 0
Motorsporten er full av flinke utøvere💪🏼 her representert ved #enduro utøver @vilde.holt 

Vilde er tilbake i #Portugal 🇵🇹 hvor hun trener, og i helgen skal hun kjøre løp. 

Har du lyst til å prøve å kjøre? Gå inn på nmfsport.no og finn en klubb i nærheten av deg. Motorsporten har tilbud som passer for alle.

#motorsportgledetilfolket
#kjøreglede
#adrenalin
#idrettsglede
#motorsportforalle

Motorsporten er full av flinke utøvere💪🏼 her representert ved #enduro utøver @vilde.holt

Vilde er tilbake i #Portugal 🇵🇹 hvor hun trener, og i helgen skal hun kjøre løp.

Har du lyst til å prøve å kjøre? Gå inn på nmfsport.no og finn en klubb i nærheten av deg. Motorsporten har tilbud som passer for alle.

#motorsportgledetilfolket
#kjøreglede
#adrenalin
#idrettsglede
#motorsportforalle
...

110 0