Kurslærerutdanning

Nedenfor finner du nytting og relevant informasjon til nåværende kurslærere/kursholdere, og til de som ønsker å bli kurslærere.

Hvordan blir kurslærer?

Kurslærererne skal godkjennes av NMFs ansvarlige for kompetanse og utvikling. Den som vil bli kurslærer må sende søknad til nmf@nmfsport.no med en presentasjon som svarer på hvorfor du er kompetent til å blir kurslærer.

Krav til kurslærere

Kravene til kurslærer varierer med tanke på kursene. Vi vurderer formel utdannelse og erfaringsbakgrunn innenfor området du søker å være kurslærer i. Dette vurderes etter samtaler og presentasjon av de ferdigheter og erfaringer du mener er viktig for å være en god kurslærer for kurset. NMF ser derimot etter noen egenskaper hos kursholderne. En kurslærer må være trygg i rollen. En kurslærer må være motivert for å holde flere kurs i løpet av året. En kurslærer bør være kjent med den norske idrettsmodellen og hvordan NMF passer inn i denne, dette er spesielt viktig i trener- og funksjonærkurs hvor funksjonæren fungerer som leder. 

Timepris for Kurslærere

Timeprisen reflekterer hvilken kompetanse som kreves for å holde de ulike kursene og seminarene. Timeprisene som brukes i dag sees på som riktig i forhold til andre særforbund, og det ville ikke være fornuftig å øke disse med det første. Dette fordi vi ikke ønsker å bidra til en utvikling der vi kan legge til rette for å bruke kurslærere som har inntjening som hovedmotivasjon, men har engasjement og glød for motorsporten/idretten som grunnlag for kurslærergjerningen. 

 

Skroll til toppen