Korona-vett fra NMF

Gjelder fra 10. november 2020

Slik skal NMF-medlemmer opptre under dagens korona-situasjon!

Korona-vett veileder for Norges Motorsportforbund (NMF) følger i vedlegg under.

Informasjon fra Helsedirektoratet finner du her:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur/forbud-mot-enkelte-kultur-og-idrettsarrangementer

Informasjon fra Folkehelseinstituttet finner du her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/idrett-og-trening/?term=&h=1

Vedlagt følger veilederen fra Norges idrettsforbund som er utarbeidet i samråd med Helsedirektoratet:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/

Skroll til toppen