Juryleder

Jurykurs

Dette kurset skal dekke det teoretiske grunnlaget for utdannelsen. Fagplanen er felles for alle grener innen båt, motorsykkel og snøscooter. Etter gjennomført kurs kreves det at man deltar som funksjonær under opplæring på konkurranser i egen gren før lisens utstedes. Lisensen(e) utstedes for hver enkelt gren.

Kurset gir kompetanse som juryleder etter bestått kurs og praksis fra den grenen man søker lisens i.

For radiostyrt motorsport finnes et eget kurs som dekker kravet til teoriopplæring for å få jurylederlisens. Dette jurykurset dekker imidlertid fullt ut innholdet i det kurset, og vil derfor være godkjent som teorigrunnlag også for juryleder i RSM, under forutsetning at man allerede har stevnelederlisens RSM.

 Dette kurset bygger på at en er stevneleder, og har hovedvekt på juryens rolle i en konkurranse. Det legges stor vekt på å kunne tolke regelverk, og å kunne avgjøre saker i henhold til alminnelig praksis og rettsforståelse.

 Kurset er av 16 timers varighet. En må delta på hele kurset for å få godkjent gjennomføring.

Gjennomført jurykurs vil samtidig være gyldig som oppdatering av stevnelederlisensen og eventuelt teknisk kontrollant lisens om eleven innehar det. Kurs eller oppdateringer siste kalenderår i en lisensperiode vil gi rett til lisens også i påfølgende treårsperiode. Det understrekes at enhver lisensiert funksjonær må innhente og oppdatere seg på gjeldende regler fortløpende. 

Kompetansen blir tilgjengelig på personlig profil på MinIdrett.no i etterkant av kursgjennomføring.

Krav til forkunnskap

For å kunne delta på jurykurs må man inneha/ha innehatt stevnelederlisens i minst en gren. Det forutsettes at deltagerne ved selvstudie før kursstart har oppdatert seg på følgende:

Relevante internasjonale reglementer
Nasjonalt konkurransereglement
Sanksjonsreglementet
Medisinsk reglement
Miljøreglementet
Forskrifter for barneidretten i NMF
Spesialreglement innen egen gren, herunder teknisk reglement og eventuelt banereglement.

Oppdatering av kompetanse

Funksjonærkompetansen er gyldig i en bestemt treårsperiode.  Tok du funksjonærutdannelsen din i en tidligere treårsperiode, må du for å få gyldig kompetanse i inneværende treårsperiode, gjennomføre E-læringskurset Oppdaterginskurs stevne- og jurylederkompetanse. For eksempel: gjennomførte du funksjonærutdanningen din periodne 2018-2020, må du oppdatere denne kompetansen for å kunne være funksjonær i perioden 2021-2023. Dette kan gjøres når som helst i perioden, men man kan ikke stille som funksjonær inntil man har gjennomført E-lærekurset. E-læringskurset finner du her: Ekurs.nif.no

[square_blue_link
tittel=”Kurskalender”
type=description
description=”Finn ditt neste kurs på vår kurskalender!”
link=”https://nmfsport.no/informasjon/utdanning/kurskalender-2020/”%5D%5Bdocsmini tag=Juryleder]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen