Jakter idrettsprosjekter som stimulerer til mangfold

Som del av krafttaket for mangfold i norsk idrett utlyses over 12 millioner til pilotprosjekter. Det søkes etter gode prosjekter som gir ny innsikt, viktige erfaringer og gode samarbeid til mangfoldsarbeidet i idretten. Første frist er 1. september 2022. Det skriver NIF.

Her har også motorsporten muligheter. Det gjelder å stimulere til mangfold.

Idretten ser etter lokale, regionale og nasjonale prosjekter som har som formål å øke mangfoldet og bidra til større inkludering i norsk idrett. Prosjekter det søkes om kan være fra 50 000 kroner til 1,2 millioner, og vare fra 6 måneder til 2 år. Alle idrettslag, idrettsråd, idrettskretser og særforbund kan søke, skriver NIF.

Les mer om søknadsprosessen her!

Eksempler på tema for prosjekter kan være alt fra kampanjer som tar et oppgjør med fordommer og diskriminering, til aktiviteter i lokalmiljøet med tydelig vekt på mangfold, holdninger og deltakelse. Prosjekter som er nyskapende og tar sikte på å dele kunnskap og erfaringer vil ha prioritet.

Målet er at det gjennom prosjektene skal opparbeides kunnskap som skal styrke arbeidet for inkludering, og gi innsikt i hva som er effektive tiltak for å oppnå et bedre mangfold i idretten.

Pilotprosjektene er et viktig tiltak både for å bygge beste praksis og bli klokere sammen, opplyser prosjektleder for krafttaket Biayna Sardarian, ifølge NIF.

 Prosjekter som gir ny innsikt, gir viktige erfaringer som er til nytte for andre, og fostrer gode samarbeid på tvers av idretter, forbund og lag vil prioriteres i søknadsprosessen.

Første søknadsfrist er allerede 1. september 2022. Søknadsportalen åpner i august.

Har dere en god idé og lyst til å søke?
Det viktigste du kan gjøre er å lese retningslinjene til støtteordningen. De finner du her.

Retningslinjene gir god informasjon om hva du kan søke om og hvordan du søker. Du finner også informasjon om hvilke type prosjekter som vil prioriteres når søknader velges ut og hva som er formelle krav til søknaden. Alle søknader skal leveres gjennom søknadsskjema i krafttakets egen portal (kommer i august).

Vi gleder oss til å lese din søknad!

Les mer om krafttaket for mangfold og inkludering her.

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen