Inviterer til digitale klubbkvelder

NMF inviterer til to nye digitale klubbkvelder som omhandler idrettens systemer!

NMF gjentar suksessen med digitale klubbkvelder og inviterer til to nye; 9. og 10. juni. Fra 18:00 til 20:00 begge dager.

Kveldene vil inneholde det samme, slik at det ikke er nødvendig å delta begge dager. Dette for at flest mulig av NMFs klubber skal få muligheten til å delta.

-Tema for kveldene vil være idrettens systemer, og en representant fra idrettsforbundet er invitert for å ta oss igjennom Sportsadmin og klubbadmin. I tillegg vil flere fra administrasjonen stille. Her vil vi gå igjennom blant annet enklere innmelding og den nye appen for Kom og prøv lisens, sier breddesjef Mats Gundersen.

Alle klubber har mottatt invitasjon, her ligger det linker til påmelding for de forskjellige dagene. Klubbkveldene er i utgangspunktet ment for klubbledere. Dersom klubben ikke har mottatt dette, ta kontakt med NMFs administrasjon.

Det er satt av tid til spørsmål. Dersom klubber ønsker kan disse sendes inn på forhånd. Samlingen vil ikke bli tatt opp. Det vil bli laget en oppsummering som sendes til møtedeltagere sammen med presentasjon fra samlingen. En oppsummering vil også bli lagt ut på NMFs nettsider.

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen