Innspill fra norsk idrett rundt kompensasjonsordninger

Treffsikre kompensasjonsordninger, og at de kompenserer for de restriksjonene idretten blir påført, er idrettens viktigste innspill til innretning av kompensasjonsordningene for 2022. I tillegg har idrettsorganisasjonen nye innspill til ordningen. Det skriver NIF.

Norges idrettsforbund oversendte 21. desember et brev til Kulturdepartementet, hvor idrettens innspill ble belyst. Les brevet i sin helhet her.

Treffsikre kompensasjonsordninger

Det er viktig at kompensasjonsordningene blir treffsikre og at de kompenserer for de restriksjonene idretten blir påført. Kompensasjonsordningene er viktige for å holde kostnadene nede, slik at økonomi som barriere ikke blir en konsekvens i en fra før meget utfordrende tid.

Nye innspill fra hele idrettsorganisasjonen

Etter dialog med særforbund og idrettskretser har Idrettsforbundet samlet innspill og spørsmål. Med bakgrunn i disse spiller idretten inn følgende elementer til ny kompensasjonsordning, i tillegg til det som ligger i ordningen for 2021, skriver NIF:

 • Merkostnader for testing og øvrige smittevernstiltak.
 • Tapte leieinntekter fra lokaler og anlegg.
 • Bortfall av treningsavgifter.
 • Vi ber om at organisasjonsledd med faste og ufravikelige kostnader, som har falt utenfor gjeldende ordninger, kan komme inn i ordningen for 2022.
 • Tapte lisensinntekter.
 • Det er positivt at dekningen av kostnadene ved avlysning av aktiviteten er økt til 70% for 2021. Fra NIFs ståsted er dette et viktig signal at man får 70% av kostnadene dekket, også ved full stenging. NIF ber om at dette videreføres i 2022.
 • Mulighet for kompensasjon for tapte påmeldingsavgifter for arrangement som starter i 2021 og som fortsetter i 2022.
 • Det budsjettmessige sammenligningsgrunnlaget med hensyn til publikumsinntekter, bør baseres på 2019-tall (før pandemien) og ikke tallene fra 2020 eller 2021.
 • Det er viktig at nye ordninger avklares så raskt som mulig, slik at det blir forutsigbart og man vet hva man har å forholde seg til.
 • Vi ønsker også å adressere utfordringen med merutgifter i utlandet i forbindelse med trening og konkurranser.
 • Bortfall av inntekter fra samarbeidsavtaler.

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen