Ingen normal-situasjon inntil videre

NMF-president Emilie Westbye og generalsekretær Tony Isaksen jobber for fullt for å få mest mulig klarhet rundt konsekvenser og eventuelle erstatninger knyttet til korona-situasjonen.

Tekst: Lasse Gimnes

Foto: NMF


-Motorsportforbundet følger myndighetenes retningslinjer og hver og en av oss må gjøre det vi kan for å hindre spredning av korona-viruset, sier NMF-president Emilie Westbye om statusen.

Hun sier derfor at man må avvente en normalsituasjon.

President Emilie Westbye i NMF.

-Dette betyr at idretten som betyr så mye for oss alle ikke kan drives som normalt inntil videre. Vi vet ikke enda hvor lenge denne situasjonen vil vare. Det betyr imidlertid ikke at vi sitter stille i båten. Både styret og administrasjonen jobber for å skape forutsigbarhet for klubbene og legge til rette for den dagen situasjonen normaliseres, sier Emilie Westbye.

Konkret jobbes det fortløpende blant annet opp mot Norges Idrettsforbund og myndighetene med tanke på å få klargjort retningslinjer, støtteordninger med mer.

-Det er viktig for oss å kartlegge konsekvensene av viruset med tanke på støtteordninger, så vi ber om at klubbene rapporterer inn dette så snart som mulig, sier Tony Isaksen.

Det er i dag oppdaterte saker på dette nettstedet – om akkurat støtteordninger!

-Forbundsstyret i NMF har i tillegg til NIF/myndighetene sine tiltak, også gjort noen egne umiddelbare tiltak for å avlaste de klubbene som sliter mest, sier Emilie Westbye – og poengterer følgende beslutninger:

  • Forbundskontingenten for 2020 faktureres tidligst i juni med to måneders betalingsfrist. I tillegg holdes kontingenten på samme nivå som i 2019.
  • Forbundsstyret har avsatt en pott på kr. 250 000 som klubber med dokumenterbare likviditetsproblemer kan søke NMF for tapte aktivitetsavgifter, typisk tapte inntekter i forbindelse med trening og utleie.

-Utover dette vurderer forbundsstyret situasjonen fortløpende med tanke på eventuelle nye tiltak, sier NMF-presidenten.

Tony Isaksen sier at administrasjonen er i full gang med å realisere tiltak.

-Administrasjonen er allerede i gang med å iverksette vedtakene fra styret, og vil i løpet av kort tid komme med retningslinjer på hvilken dokumentasjon som må legges ved for klubber som søker, sier Isaksen.

Presidenten og generalsekretæren har følgende oppfordringer til motorsport-Norge:

-Motorsportvenner – ta vare på hverandre. Bruk tiden godt med å planlegge framover og se gjerne etter nye muligheter både når det gjelder støtteordninger og utvikling av klubben, sier Westbye.

-Vi i forbundet tenker på dere, så ikke nøl med å ta kontakt med oss om det er noe vi kan bidra med, sier Isaksen.

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen