Informasjon fra administrasjonen

Generalsekretæren sykmeldt
NMF sin generalsekretær er for tiden sykmeldt. Are Antonsen vil fungere i stillingen i sykdomsperioden.

Økonomisjefen slutter
Økonomisjef Mette Moen Knutsen har sagt opp sin stilling, og en av fungerende generalsekretærs  første oppgaver er å sørge for at kommende oppgaver tilhørende økonomi blir tilfredsstillende løst, både etter at oppsigelsesperioden er over og frem til en ny permanent løsning er på plass.

relaterte innlegg

JAtakk_danielle-stein-BzbvXXl5_SA-unsplash
2022_WorldMX_Agueda_MX2_NL603
fim
Skroll til toppen