IMDi tildeler NIF en million NOK

Norges idrettsforbund er tildelt 1 million kroner fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for å bedre integreringsarbeidet i frivillige organisasjoner. Det skriver NIF på sin hjemmeside.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har tildelt Idrettsforbundet 1 million kroner til prosjektet “Inkludering i idretten 2021». NIF skal benytte midlene til:

  1. Å styrke tiltaket Aktivitetsguide i regi av idrettsråd i store byer. Dette vil medføre økt inkludering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i idrettslag.
  2. Å organisere en fagkonferanse for idrettens organisasjonsledd for å øke bevisstheten, kompetansen og innsatsen for å inkludere mennesker med innvandrerbakgrunn inn i vår organisasjon. Konferansen vil avholdes høsten 2021.

-Idretten har som mål å speile samfunnet, og da er det viktig at innsatsen i inkluderingsarbeidet blir forsterket. NIF ønsker flere utøvere, foreldre, trenere, dommere, lagledere og styremedlemmer med innvandrerbakgrunn inn i idrettsorganisasjonen, disse tiltakene vil bidra til at vi kan komme et skritt lenger på dette området, sier Line Hurrød, forvaltningsrådgiver i Idrettsforbundet.

Mennesker med innvandrerbakgrunn er underrepresenterte i idrettsorganisasjonen, og det er en utfordring som NIF tar på høyeste alvor. NIFs visjon er idrettsglede for alle. Vi vet at deltagelse i idrett bygger identitet og samhold mellom mennesker og er viktig for tilhørighetsfølelsen for den enkelte, skriver NIF.

-Vi ønsker et større mangfold i vår organisasjon, både for å utvikle oss, men også for å være samfunnsnyttige. Inkludering av mennesker med innvandrerbakgrunn i organisering av idrettslagets mange aktiviteter er blant annet viktig arena for språktrening og læring om det norske samfunnet, sier Hurrød til NIFs hjemmeside og legger til:

– Det kan være flere utfordringer ved å rekruttere og ivareta denne målgruppen, som språk og det å nå ut med informasjon. Bevisstgjøring og kunnskap i organisasjonen, samt målrettete tiltak, vil være med på å imøtekomme disse utfordringene.

Les mer om inkludering i idrettslag.

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen