Her er NMFs koronastatus

En lang konkurranse-nedstengning ser ut til å gå mot slutten.

Gjenåpningen av samfunnet skrider stadig nærmere. Idretten hadde derimot håp om større gjennomåpning for trinn 2 enn hva som kom. Selv om trening nå kan skje relativt problemløst, er det fortsatt begrensninger på konkurranser.

-For oss betydde trinn to i praksis at vi kunne trene i litt større grupper for voksne over 20 år (gikk fra 20 til 30 personer), men vi fikk ikke gjennomslag for nasjonale konkurranser, sier breddesjef Mats Gundersen.

Han forstår det er mange som er frustrerte over å kunne lese om at andre idretter gjennomfører nasjonale konkurranser, men utdyper at det er en liten, men avgjørende detalj som spiller inn.

-Våre nasjonale konkurranser som NM og NC er definert som breddearrangement og faller dermed under råd og regler for breddeidrett. For at arrangementet skal falle innunder toppidrettsparagrafen må det grovt sett to kriterier til. 1. Man må ha nok utøvere i konkurranseklassen det skal gjennomføres NM eller NC i,  som oppfyller NIFs kriterier for toppidrettsutøvere. Det har NMF per i dag ikke nok i noen konkurranseklasser. 2. Konkurranse skal være et lukket mesterskap hvor det stilles krav til kvalifisering. Nasjonalt konkurransereglement for NMF krever i dag at alle våre NM og NC skal ha åpen påmelding, forteller Gundersen.

-Dette medfører at vi i praksis ikke har mulighet til å gjennomføre toppidrettsarrangementer i dag, konkluderer Gundersen.

Trinn to gjelder fram til 17. juni og status for breddeidretten er som følgende:

 

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter med unntak fra 1 meters-anbefalingen. Dersom barn og unge trener, øver eller driver annen organisert aktivitet i en annen kommune, vil de kunne delta på arrangement for laget, foreningen o.l., så lenge smittesituasjonen tillater det.
  • Barn og unge under 20 år som driver med aktiviteter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i arrangementer utendørs som samler deltakere fra samme krets eller region der region brukes som geografisk inndeling. Lag fra små kommuner som ikke har motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunen har samme smittenivå.
  • Voksne kan drive organiserte idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter innendørs i grupper på inntil 20 personer, og med minst 1 meter avstand. Utendørs kan man være 30 personer. Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsareal dersom gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.

-Fra og med 17. juni ser det derimot mye lysere ut for våre konkurranser. Det er ventet større åpning for aktivitet i idretten og konkurranser er en av områdene hvor det blir store åpninger, sier Gundersen.

 

Regjeringen har skrevet følgende om trinn 3 på sine sider:

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idretts- kultur- og fritidsaktiviteter med unntak fra 1 meters-anbefalingen.
  • Barn og unge under 20 år kan delta i konkurranser og på arrangementer både innendørs- og utendørs på tvers av kommunegrensene.
  • Utendørs kan breddeidretten, kultur- og fritidsaktiviteter for voksne over 20 år gjennomføres slik at deltakerne unntas anbefalingen om 1 meters avstand der det er nødvendig for normal utøvelse av aktiviteten.
  • Dette åpner for kontaktidrett ved trening.
  • Antall deltakere vurderes fortløpende.

 

-Men det er viktig å huske at ting kan skje fram til 17. juni, så utkastet er ikke endelig. Vi må bare håpe at gjenåpningen går som planlagt og så vet vi mer konkret om hva som kommer i trinn 3 nærmere 17. juni, avslutter Mats Gundersen.

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen