FIM-Motocamp 2018 Kroatia

Man kan også sende påmeldingen som mail med vedlegg til nmf@nmfsport.no Mail må merkes FIM Motocamp 2018 i emnefeltet. Skannede dokumenter bør være i PDF-format. Det holder med ett eksemplar av hvert skjema, selv om det står skrevet to på skjemaene. Vi kopierer selv. Det er viktig at det brukes riktig mailadresse. Ikke send direkte til saksbehandler, da det kan være flere som jobber med samme sak.

Påmeldingen må være NMF i hende senest i løpet av mandag 5. mars 2018.  
Vi må behandle og kvalitetssikre alle dokumenter, og alt skal være arrangør i hende innen 15. mars.

Ved spørsmål, kontakt forbundskontoret på mail til nmf@nmfsport.no  

 

Arrangørens nettside er www.fim-motocamp2018.com

relaterte innlegg

perkristian
Aage_Hansen_1959
Teambilde 2023
Skroll til toppen