ESA har godkjent norsk covid-ordning for idretten

ESA har nå godkjent forlengelsen av tilskuddsordning for frivillig sektor som følge av covid-19 og tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren. Det skriver Norges Idrettsforbund på sine nettsider.

Norges idrettsforbund har jobbet aktivt med å få forlenget ordningene, og de forlenges med dette fram til og med juni 2022. I denne perioden er det lagt opp til to søknadsfrister. Søknadsfrist i begge ordningene er 20. april for arrangementer og aktiviteter i perioden 1. januar til 31. mars 2022, og det foreligger foreløpig ikke opplysninger om den siste søknadsfristen.

For å kunne søke i de to ordningene må man være registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet. Dersom myndighetspålagte restriksjoner, råd og anbefalinger knyttet til covid-19 legger begrensninger på gjennomføring av aktiviteter og arrangementer, kan det søkes om å få dekket en andel av merkostnader og mindreinntekter. Det kan mottas støtte for både nedskalerte og avlyste aktiviteter og arrangementer, skriver NIF.

Ordningene forvaltes som tidligere av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det meldes at oppdatert informasjon om søknadsprosessen vil bli publisert på lottstift.no om kort tid, skriver NIF på nett.

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen