Forbundsstyret

Her finner du kontaktinformasjon til de tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund. Forbundsstyret er vårt øverste organ, og hver seksjon har sitt eget styre.

Emilie Westbye

President
480 05 173
president@nmfsport. no
Trøgstad KFUK/KFUM Trial

Helge Stangbye-Nielsen

Visepresident
906 87 126
helge.stangbye-nielsen@hapro.no
Jevnaker Motorklubb

Roar Karlskås

Styremedlem
909 77 878
roar@notoddenbil.no
NMK Notodden

Silje Moen Knutsen

Styremedlem
silje.moen.knutsen@outlook.com
Tvedestrand Racingklubb

Odd Georg Østbyhaug

Styremedlem
917 98 511
odde@tydalsnett.no
Tydal Motorsykkelklubb

Raymond Imerslund

Varamedlem
907 77 876
raymond.imerslund@hafslundeco.no
Borg Motorsykkelklubb

Carina Drange

Varamedlem
900 15 882
carina@dinvest.no
Hjellestad Jet Ski Klubb AS

Seksjonsstyret Motorsykkel

Bjørn Kjetil Hurlen

Nestleder
489 92 893
bjorn@hurlen.dk
NMK Elverum

Huldeborg Barkved

Styremedlem
Telefonnummer
epost
Klubb

Per Arne Nyskog

Styremedlem
Telefonnummer
epost
klubb

Marius Naume

Styremedlem
467 06 507
roadracing@mc.nmfsport.no
Solør Motorsykkelklubb

Hannah Arnegard

Vara
styreledermc@mc.nmfsport.no
Solør Motorsykkelklubb

Maciej Mankowski

Vara
Teleffonnummer
epost
Klubb

Seksjonsstyret Snøscooter

Erling Hjelmeng

Seksjonsstyreleder
913 21 956
e.j.hjelmeng@jus.uio.no
Valdres Motorsportklubb

Monica Eilertsen

Nestleder
917 63 338
monica.eilertsen@live.no
Nordreisa MK

Pernille Andersen

Styremedlem
908 89 728
epost
Alta Motorsportklubb

Svein Kristiansen

Vara
916 24 542
sarnkris@online.no
Talvik Snescooterforening

Gunhild Blien

Vara
951 99 349
vipergirl80@gmail.com
Tana Motorklubb

Seksjonsstyret Båtsport

Svein Henriksen

Seksjonsstyreleder
469 75 353
svein@pks.no
Tvedestrand Racing Klubb

Lars Magne Drange

Nestleder
468 00 088
lars.magne@dinvest.no
Hjellestad Jet Ski Klubb

Andrine Hirchel-Haag

Styremedlem
906 98 839
andrinegoder@gmail.com
Tvedestrand Racingklubb

Aurora Senum

Vara
481 55 032
Aurora.senum@gmail.com
Tvedestrand Racingklubb

Daniel Andersen

Vara
Telefonnummer
daniel@daniel88.com
Hjellestad Jet Ski Klubb

Seksjonsstyret Radiostyrt Motorsport

Hans Nikolaisen

Seksjonsstyreleder
482 53 649
hanikol@online.no
Grenland Modellbilklubb

Anna Søgnesand

Nestleder
917 57 044
annasognesand@gmail.com
Bergen og omegn Modellbilklubb

Vincent Rüger

Vara Styremedlem
957 79 216
christian.ruger@yahoo.com
Grenland Modellbilklubb

Elise Therese Lauvli Aslaksen

Vara
913 41 502
etla27@gmail.com
Agder Modellbilklubb

Marius Akerholt

Vara Elektro Onroad
marius@helitrans.no
Våle Modellbilklubb

Egen side om grenene kommer.

Skroll til toppen