Debatt i Aftenposten

Denne uken publiserte Aftenposten ett innlegg skrevet av Generalsekretær Roy N. Wetterstad

STANS FORMYNDERGALSKAPEN
Roy N. Wetterstad
Generalsekretær Norges Motorsportforbund

Under overskriften «stans vannscootergalskapen» går styrelederne i to nasjonale friluftlivsorganisasjoner i et debattinnlegg i Aftenposten kraftig ut mot at vannscooter er definert som båt, og således sorterer under samme lovverk som annen småbåtferdsel.

Hva er det med urbane elitister som gjør at de så lett tyr til å skulle bruke lovverket til å forby alt de ikke selv liker? Hvorfor klarer ikke nikkersadelen i Norge å se andre muligheter enn å benytte forbud og makt for å fremme den form for friluftsliv de selv sverger til?

Frihet og ansvar
Mange nordmenn ønsker heldigvis et samfunn preget av frihet, ansvar, hensynsfullhet og toleranse. Et samfunn hvor ulike mennesker, interessegrupper og kulturer evner å innrette seg etter hverandre og respektere hverandre.

Frihet og ansvar krever mye av oss alle. Noen må vise hensyn og andre toleranse. Vi har som samfunnsborgere alle et ansvar for å bidra til at det kan utvikles størst mulig grad av harmoni, respekt og forståelse mellom grupper. Forventningen mange i dagens svært regulerte samfunn har til at det meste skal kunne løses gjennom forbud og makt har en tendens til å skjerpe konfliktnivået. Det skaper også et kontrollbehov som krever ressurser som kunne vært benyttet bedre. Isteden burde heller individets personlige ansvar vektlegges. Balansen mellom hensynsfullhet og toleranse vil bli best ivaretatt der hvor friheten er størst.

Manglende mestring
Vannscootere skader ingen. Derimot vil det kunne være mennesker som benytter dem som utviser uforstand, eller ikke klarer å mestre bruken av dem. Det bør derfor fokuseres på holdninger, verdier og kompetanse

Det organiserte båtsport- og motorsportmiljøet i Norge arbeider for å fremme sikker og forsvarlig adferd fra brukere av motoriserte farkoster og kjøretøy, enten det er på sjø eller land. Blant annet inviterer vi norske kommuner til samarbeid for å finne frem til balanserte løsninger som ivaretar alle friluftslivselskere, enten de driver idrettsaktivitet, rekreasjon eller bruker naturen på annen måte.

relaterte innlegg

lysbilde2
lysbilde2
roy

Skroll til toppen