Beklager at ikke ordning med aktivitetshjelpemidler styrkes

Idrettsforbundet beklager at regjeringen ikke styrker ordningen med aktivitetshjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser over 26 år.

Idrettsforbundet er samtidig godt fornøyd med at regjeringen foreslår en styrket ordning for utlån av bruktutstyr gjennom utstyrssentraler som vil gi flere mulighet til å delta i idretten. Dette skriver NIF i en pressemelding.

Behov for aktivitetshjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser

25. februar i år gikk støtteordningen for aktivitetshjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser over 26 år tom for midler. Idrettsforbundet reagerer på at regjeringen ikke har prioritert å tilføre mer midler til støtteordningen i 2022. I 2021 ble det totalt bevilget 104 millioner kroner til støtteordningen og midlene tok likevel slutt i august. Ifølge beregninger fra Oslo Economics anslås det reelle årlige behovet til å være om lag 200 millioner kroner. I år er det kun bevilget 55,1 millioner kroner til dette viktige inkluderingstiltaket.

–  Aktivitetshjelpemidler er en forutsetning for at bevegelseshemmede skal ha mulighet til å kunne delta i fysisk aktivitet på linje med resten av befolkningen. 10. mai sto også Kultur- og likestillingsministeren på talerstolen i Stortinget og sa hvor viktig det er for denne regjeringen å bekjempe diskrimineringen av funksjonshemmede. Uten at aktivitetshjelpemidler sikres til de som trenger det, vil idretten aldri klare å innfri myndighetenes mål om mangfold og inkludering i idretten. Dette er sterkt beklagelig, sier idrettspresident Berit Kjøll (bildet) og legger til:

– Vi oppfordrer Stortinget til å øke bevilgningen til aktivitetshjelpemidler betydelig når revidert nasjonalbudsjett behandles. I statsbudsjettet for 2023 bør regjeringen omgjøre ordningen til å være en såkalt overslagsbevilgning, slik at alle er sikret støtte til hjelpemidler ved behov.

Økt tilgang til gratis utstyr

Idrettsforbundet er glade for at regjeringen øker tilskudd til inkludering av barn og unge, blant annet gjennom å gi 10 millioner kroner ekstra til utstyrssentraler, som det såkalte BUA-nettverket. Dette vil være med på å gi flere barn og unge mulighet til å låne idretts- og fritidsutstyr.

Fornøyd med full momskompensasjon på anlegg

Idrettspresident Berit Kjøll er godt fornøyd med at regjeringen også i år sikrer full momskompensasjon for idrettslag som bygger egne anlegg gjennom en tilleggsbevilgning på 46,5 millioner kroner. Med unntak av 2012 har Stortinget hvert år kompensert momsen fullt ut.

– Dette er viktig for alle idrettslag som har bygd egne idrettsanlegg, og det gir trygghet for de som vurderer å bygge. Nå gjenstår det bare for regjeringen å rettighetsfeste ordningen. Det samme gjelder momskompensasjonsordningen for varer og tjenester, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Statens pensjonskasse

Idrettsforbundet konstaterer nok en gang at statlige organisasjoner kompenseres for økte pensjonskostnader i Statens pensjonskasse, mens frivillig sektor fortsatt må dekke økningen selv.

– Dette er sterkt beklagelig da dette reduserer rammevilkårene til idrettsorganisasjonen for bedre å kunne tilrettelegge for idrettsaktivitet, avslutter Kjøll i pressemeldingen fra Norges Idrettsforbund.

 

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen