Åpen time mandag 16. januar

Her kan du se gårsdagens utgave av Åpen Time samt lese spørsmål og svar fra chatten.

 

 

Mange av spørsmålene som kom inn under Åpen time er spørsmål som klubbene normalt skal kunne svare på. Om det er slik at det er temaer klubben ikke kan nok om så ber vi klubben om å ta kontakt med administrasjonen på mail nmf@nmfsport.no.

 

Spørsmål 1:
Forsikringsdokumentene på nettsidene utløp for 1-1,5 år siden. Er de da å betrakte som fortsatt gjeldende, eller har det vært endringer klubber og utøvere burde vite om? Disse publiserte dokumentene bør absolutt være oppdaterte
mtp dato…

Svar 1:
Dokumentene som ligger ut
e på hjemmesiden er gyldige. Nye avtaledokumenter vil bli publisert ved eventuelle endringer. 

 

Spørsmål 2:
Arrangøransvarsforsikring, pkt 5.2.16 står følgende:
Ansvar som grunneier/baneeier
Forsikringen omfatter ikke ansvar i forbindelse med stevner/konkurranser.

Betyr dette at forsikringen ikke er gyldig når man har treningshelger og løpshelger? DVS mange av arrangementene som klubbene holder gjennom året..

Svar 2:
Dette er et av de generelle vilkårene som gjelder vanlige forsikringer. Vi har en særavtale som gjør at dette vilkåret ikke gjelder for våre aktiviteter. Altså ansvarsforsikringen gjelder for de klubber som er tilsluttet Norges Motorsportforbund (NMF).

 

Spørsmål 3:
Hva er NMF godkjente bane ?

Svar 3:
Norges Motorsportforbund (NMF) inspiserer de sikkerhetsmessige forholdene på en bane/anlegg ihht den respektive aktiviteten/grenen som skal utføres. Dette samsvarer også med FIM sine krav for baner og anlegg. I tillegg kontrolleres de formelle forholdene for at man skal kunne kjøre motorsport på område i regi av godkjent klubb.

 

Spørsmål 4: 
Må man ha internasjonal lisens for å kjøre i Sverige?

Svar 4:
Nei, man kan kjøre i hele Norden med nasjonal lisens. Dette er en avtale Norges Motorsportforbund (NMF) har med sine nordiske naboer som er tilknyttet FIM og som er eksklusiv.

 

Spørsmål 5:
Legges alle spørsmål og svar ut som referat?

Svar 5:
Alle spørsmål og svar legges ut som en nyhetssak på nmfsport.no

 

Spørsmål 6:
Hva er grunnen til at lisensen til Nmf er dobbelt så dyr som hos andre forbund?

Svar 6:
Hvorfor lisenser koster det de gjør hos andre forbund kan ikke vi svare på. Prisen på våre lisenser er bestemt etter en helhetsvurdering av forbundsstyret som har fått delegert ansvar fra forbundstinget. Forbundstinget er representanter fra motorsportklubbene.

 

Spørsmål 7:
Har NMF enerett på FIM tilknyttet forbund i Norge?

Svar 7:
Ja. Internasjonalt er det kun ett forbund fra hvert land som er tilknyttet FIM.

 

Spørsmål 8:
Hei, kan en klubb være medlem av begge forbundene?

Svar 8:
Når en klubb er medlem av Norges Motorsportforbund (NMF) og Norges idrettsforbund så kreves det at de følger idretten og motorsportens regelverk. Om klubben har andre medlemskap som kan gå på tvers av disse reglene så krever idretten at man holder seg lojale til idrettens regelverk. Dersom man ikke gjør det så vil det få konsekvenser. Vi er nå i dialog med idrettsforbundet for å få en klarhet i hva slike konsekvenser kan være.

 

Spørsmål 9:
Gjelder kun kjøretøybevis for norske kjørere under løp/trening ? Eller må utenlandske kjørere også ha det ved kjøring i norge ?

Svar 9:
Kjøretøybevis er en ordning for utøvere i de grener i Norges Motorsportforbund (NMF) hvor det er et krav. Arrangør kan be om å få se tollpapirer på deklarert utstyr for utenlandske utøvere.

 

Spørsmål 10:
Når no det er komme en del kritikk rundt forsikkringsdekning, vil nmf no ta seg tid til å se etter mulighet for bedre dekninger slik som kanskje noen andre under NIF har ?

Svar 10:
Norges Motorsportforbund (NMF) jobber alltid mot best mulig avtaler for våre medlemsklubber. Beskrivelse av Norges Motorsportforbund (NMF) sine forsikringer og hva de inneholder ligger lett tilgjengelig på Norges Motorsportforbund (NMF) sine hjemmesider.

 

Spørsmål 11:
Det vil si at de med lisens fra det nye forbund MSN IKKE kan kjøre på NMF Godkjente baner fordi de ikke er MSN ikke er med i FIM?

Svar 11:
Det er viktig å påpeke at det finnes flere organisasjoner som tilbyr konkurrerende lisenser innenfor motorsport (f.eks snøskuter). Norges Motorsportforbund (NMF) godkjente baner er et system som gjelder internt i Norges Motorsportforbund (NMF).
Norges Motorsportforbund (NMF) inspiserer de sikkerhetsmessige forholdene på en bane/anlegg ihht den respektive aktiviteten/grenen som skal utføres. Dette samsvarer også med FIM sine krav for baner og anlegg. I tillegg kontrolleres de formelle forholdene for at man skal kunne kjøre motorsport på område i regi av godkjent klubb, blant annet krav til gyldig NMF-lisens og medlemskap i NMF-klubb for utøver. 

 

Spørsmål 12:
Hvordan skal vi tolke dette angående forsikring?
FIM Riders’ insurance information The rider’s insurance policy set up by the FIM is a service for all the Federations that are part of the programme for the period from January 1, 2022 to December 31, 2024. Who is covered: Riders with a FIM licence issued by a Federation which is part of the FIM riders’ insurance programme. Riders with a FIM licence issued by ACCR, DMSB, FMS, KNMV, NMF and SMF are not part of the FIM riders’ insurance programme and must follow the guidelines of their respective Federation.

Svar 12:
FIM Riders’ insurance er et tilbud til alle FIMs medlemsland. Fordi den internasjonale NMF-lisensen har forsikringsvilkår som er like god eller bedre enn FIM Riders insurance trenger ikke våre utøvere å kjøpe denne tilleggsforsikringen cirka 1000 kr. Dette er godkjent av FIM.

 

Spørsmål 13:
Hvordan vil NMF forholdes seg til at for eks. Snøscooter går tilbake til eget særforbund ?

Svar 13:
NMF administrasjonen utfører oppgaver gitt av forbundsstyret. Forbundsstyrets medlemmer velges demokratisk på forbundstinget og styres etter §22 i NMFs-lov som er vedtatt forbundstinget. Spørsmål om hvordan NMF skal være organisert er avgjort på forbundstinget av forbundets medlemmer, herunder klubbene. Neste forbundsting er i april 2023. 

 

Spørsmål 14:
Hvor stor del av lisensprisen er forsikringspremie ?

Svar 14 NB svaret er endret:
Vi fikk en mail om at svaret vi hadde på dette spørsmålet var noe uklart. Derfor har vi valgt å utdype svaret:

Vi kan ikke gå inn i fortrolige avtaler med vårt forsikringsselskap, men vi kan vise til vårt regnskap som ligger ute på vår nettside:

https://nmfsport.no/wp-content/uploads/2021/10/20211013_Saksdokumenter_Forbundsting_NMF_2021_2.pdf

Ta kontakt med tillitsvalgt i din klubb for mer informasjon som viser fordeling av lisensinntekter og forsikringskostnader for forbundet.

 

Spørsmål 15:
Hvorfor har NMF lagt seg på en ekskluderende linje som reduserer treningsmulighet for utøvere i stedet for å være inkluderende til det beste for utøvere ved å sikre mer kjøretid?

Svar 15:
Norges Motorsportforbund (NMF) er forpliktet til å følge reglene som er gitt av forbundstinget, Norges idrettsforbund, FIM og norsk lov, herunder regler for motorsport i Norge.

 

Spørsmål 16:
Hvordan sikrer da NMF at utenlandske utøvere sin forsikring oppfyller krav fra den nye Motorsportforskriften? Når dere ikke kan klare det for et annet norsk forbund?

Svar 16:
Gjennom et avtaleverk i FIM og alle FIMs medlemmer. Det er blant annet slike fordeler man har ved å være en del av idrettsfamilien.

 

Spørsmål 17:
Kan da NMF vurdere sin forsikringsavtale slik at den kan gjelde utøvere uavhengig av hvilket forbund utøverlisensen kommer fra? Det burde vel ikke være helt umulig å få til om det stemmer at det er samme selskap for begge forbund?

Svar 17:
Norges Motorsportforbund (NMF) skal forvalte og jobbe for egne medlemmer, og primært ikke medlemmer som ikke tilhører vår organisasjon. Som et eksempel er det ikke normalt å betale hus-forsikringen til naboen i tillegg til sin egen.

 

Spørsmål 18:
Innledningsvis blei det fortalt litt om fordelene ved å være tilknyttet NMF. Hvorfor blei ikke tildelte midler til RR brukt til å arrangere NM? BORG avlyste på grunn av manglende midler. Hvorfor er det ikke brukt midler på rekkruttering i RR?

Svar 18 fra Stig Hansen (Ekstern – Borg MC):
Borg mc avlyste  RR NM  på grunn av for få påmeldet ikke på grunn av manglende midler fra NMF.

 

Spørsmål 19:
Hvorfor nekte førere fra andre forbund så lenge deres forsikring gjelder hos et Nmf arrangement? Er ikke det diskriminerende? Eller er det frykt for monopolet skal bli borte?

Svar 19:
Selv om andre forbund har forsikring i If så er det flere ting, utover forsikring, som er krav for å ha lisens i Norges Motorsportforbund (NMF). Deriblant NMFs lisenskurs, regelverk, medlemskap i idretten m.m. Forsikringspolisen er blant annet bestemt ut fra risiko og hvordan man forvalter Norges Motorsportforbund (NMF) sitt reglement.

 

Spørsmål 20:
Kva fordeler hadde ein hatt om ein samarbeida med eventuelt andre forbund.

Svar 20:
Vi ser mange fordeler med å samarbeide med andre forbund og organisasjoner som gir fordel til Norges Motorsportforbund sine medlemmer. 

 

Spørsmål 21:
Vil NMF akseptere lisens og påfølgende forsikring fra MSN om denne bekreftes av IF til å møte motorsportforskriften?

Svar 21:
Vi anbefaler å lese svarene vi har gitt over. De forklarer dette.  

 

Spørsmål 22:
Det er behov for en presisering at aktivitet arrangert i regi av NMF kun gjelder for FIM lisenser.

Svar 22:
Det er forskjell på FIM lisenser (lisenser utstedt av FIM sentralt til FIM arrangement på FIM kalenderen) og lisenser utstedt av medlemsorganisasjoner av FIM (eks. NMF, SVEMO, DMU). For aktivitet arrangert i regi av NMF så holder det med NMF lisens eller lisens utstedt av medlemsorganisasjoner av FIM. I Norden (Norge, Sverige, Danmark, Finland) er det en særegen avtale hvor det holder med eget forbunds nasjonale lisens for å konkurrere i andre nordiske land. Det jobbes med at denne avtalen også utvides til de baltiske landene. For alle andre kreves det internasjonal lisens. 

 

 

Vi har svart så godt vi kan på de spørsmålene som kom inn. Om noe fortsatt er uklart så send en mail til nmf@nmfsport.no.

 

relaterte innlegg

Gekko portrett 3
JAtakk_powering-offroad-9Ydkpi3BQnQ-unsplash
IMG_0621
Skroll til toppen