Markeds og rettighetsbestemmelser

Bestemmelser for forbundets interne rettighetsforhold hva gjelder arrangementsmessige og markedsmessige forhold samt vilkårene for avtaler mellom NMF med tilhørende organisasjonsledd (klubber) og næringslivet.
Skroll til toppen
Skroll til toppen