Vant frem med anke

Tobias Munthe Kaas (bildet) ble under båtløpet Tønsberg Grand Prix i august 2020 disket for brudd på regel.

Utøveren fikk ikke medhold i innlevert protest og valgte derfor å anke saken.

Siden dette var et internasjonalt stevne underlagt det internasjonale båtsportforbundet UIM, ble saken nylig behandlet i UIMs ankeinstans ICA.

Her fikk utøveren fullt medhold av ankedomstolen. I domspremissene står det at det foreligger brudd på utøverens  grunnleggende rettigheter og at UIM ikke har kunnet bevise at det foreligger et regelbrudd.

NMFs advokat – Geir Lilletvedt – sier at forbundet må ta avgjørelsen til etterretning og bruke avgjørelsen videre i forbindelse med forbundets utdannelse av funksjonærer.

Foto: privat.

relaterte innlegg

motosurf
IMG-20231126-WA0002
uim ydp
Skroll til toppen