Trener 3

Under kan du finne informasjon om Trener 3 kurset, og diverse dokumenter knyttet til dette kurset. Hva som kreves gjennomført av deg før du deltar på et Trener 3 kurs og kurskalenderen for å finne ditt kurs.

Kurset vil ta for seg ulike emner knyttet til trenerrollen og vil gi en utdypning av ulike temaer som ble tatt opp på trener 2 – kurs, samt gi en innføring i nye temaer knyttet til trenergjerningen. Kurset har en ramme på 90 timer teori (inkludert teoretisk og praktisk undervisning) + 90 timer registrert praksis som trener (praksis gjennomføres i etterkant av teoridelen). Kurset vil sette deg som kursdeltaker i bedre stand til å veilede og utvikle ungdomsutøvere, juniorutøvere og toppidrettsutøvere etter endt kurs.

Forkunnskaper/forkrav

For å delta på trenerkurs må man være tilknyttet en klubb som er tilknyttet NMF.

Man må ha gjennomført og bestått trener 2-kurs og ha inneha en gyldig trener 2-lisens samtidig som en har et trenerverv/trenerjobb i klubb/regionslag/team-Norway/landslag el. likn. ved påmelding.

FØR kurset starter

Du må skaffe deg resterende kursmateriell og pensumlitteratur foruten de to pensumbøker som ble brukt på trener 2 kurset. Dette er boken «Veien til toppidrett (2014 utgaven eller nyere) og det mentale treningsprogrammet imaxfocus Olympic. Dette står også i kursplanen for trener 3-kurset. Bøkene som ble brukt på trener 2-kurset var boken «Treningslære» og boken «Prestasjonsutvikling: Coaching og ledelse». Dersom du har gått trener 2-kurs etter gammel modell må disse to bøkene også skaffes. 

Du må i tillegg lese deg opp på aktuelle temaer som vedrørende kurset (se kursplan og litteraturhenvisninger).

På selve kurset

Kurshelgene er meget intensive da det er mange ting som skal gjennomgås og diskuteres, så vær mentalt forberedt på faglige og interessante helger. Det vil legges opp til en blanding av teori, praksis, diskusjon og fysisk trening, så det vil bli stor variasjon på kurset. Kursmodulene i kurshelgen nevnes kort her, men kan leses utdypende om i kursplanen for trener 3-kurset.

 • Modul 1 – Trenerrollen: coaching, treningslære og idrettens regelverk 2 (fokus på 24-timers utøveren)
 • Modul 2 – Treningsplanlegging 2
 • Modul 3 – Kommunikasjonsferdigheter i praksis
 • Modul 4 – Hvordan bli en supertrener?
 • Modul 5 – Utvikling av utøverens støtteapparat
 • Modul 6 – Helse, kosthold og ernæring 2
 • Modul 7 – Mental Trening
 • Modul 8 – Toppidrett, kjønn og etikk
 • Modul 9 – Toppidrettshelgen «Best uten motor» (Kursdeltakere, trenere, utøvere og kurslærere veilder kursdeltakere)
 • Modul 10 – Avsluttende prøve 

Kurslærer vil lage en timeplan for helgene på bakgrunn av kursmodulene. I løpet av kurset vil kursdeltakerne planlegge toppidrettshelgen «best uten motor». Denne gjennomføres etter de to kurshelgene er gjennomført.

Etter kurshelgene og toppidrettshelgen er fullførte

Innen to uker etter at siste kurshelg er ferdig må man gjennomføre og bestå denavlsuttende prøven. Denne prøven ligger tilgjengelig på nmfsport.no (under utdanning, trenerløypa og Trener 3). Er ikke denne fullført innen fristen er din neste mulighet til å ta denne prøven ved gjennomføringen av neste trener 3 – kurs i NMF.

Gjennomføre praksis á 90 timer (som skal registreres og signeres av kursdeltaker og attesteres av en ekstern person (teamleder, hovedtrener i NMF og liknende).

Hva kreves for å få bestått Trener 3 – kurs?

 • Minst 80 % oppmøte på kurshelgene (60 timer).
 • Aktiv deltakelse i planlegging og gjennomføring av toppidrettshelgen «best uten motor» (25 timer).
 • Gjennomført avsluttende prøve (5 timer).
 • Gjennomføre praksis som kreves på Trener 3 – nivå (totalt 90 timer praksis).
 • Være skikket til å være trener (Kurslærer i dialog med NMF vurderer de enkelte kursdeltakere på dette punktet).

Husk å ta med på kurset:

 • Notatblokk-skrivesaker/(Evt. PC).
 • Treningstøy for ute- og innebruk tilpasset årstiden + Utejakke (se på værmeldinga).
 • Gode sko (evt. varme sko dersom temperaturen er lav).
 • Mat og drikke tilpasset lange kursdager.

Kursdeltaker plikter å:

 • Gjennomføre og bestå arbeidskravene som er innbefattet i kurset med de kravene som er spesifisert for de ulike delene (E-læring, eksamensprøve, gjennomføre praksis, gjennomføre kurshelger og lede en treningssamling).
 • Aktivt delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av toppidrettshelgen «best uten motor» (treningssamling).
 • Sende inn skjema til NMF sentralt for registrert praksis.

Kurslærer plikter å:

 • Ha løpende kommunikasjon med kursarrangør (NMF sentralt arrangerer trener 3-kurs).
 • Informere kursdeltakere om relevant informasjon (Sende ut velkomstbrev, informere om datoer og hvilke krav som forventes for å fullføre trener 3).
 • Gjennomføre kurshelger etter gjeldende kursplan utstedt av NMF og føre oppmøteliste (oppmøtelisten sendes inn til NMF sentralt i etterkant av kurset).
 • Rette eksamensprøver for kursdeltakere og anbefale vurdering til bestått/ikke bestått (NMF sentralt fatter endelig vurdering på bakgrunn av kurslærers vurdering). NB: Retting av eksamensprøver er bakt inn i kurslærerlønnen.
 • Gjennomføre evaluering (evalueringsskjema) med kursdeltakere og sende inn til NMF.
 • Fakturere NMF etter gjeldende satser og innenfor kurstets rammer. 

NMF sentralt plikter å:

 • Behandle kurssøknader og legge ut godkjente kurs på kurskalenderen.
 • Ha kontroll på kursdeltakere med tanke på progresjon og arbeidskrav på trenerkurs.
 • Føre inn kompetanse i database (medlemsregister) og på Idrettskurs når alle arbeidskravene er fullførte fra kursdeltakers side.
 • Følge opp på mail og telefon dersom kursdeltakere har spørsmål til kurset.
 • Drive enkel oppfølging av kursdeltakere som av ulike årsaker står i fare for å ikke klare å gjennomføre trenerkurset på normert tid.
 
Sjekk ut nmfsport.no for å se flere nyhetssaker om ting som har skjedd i motorsporten i sommer.
#nmfsport #motorsport #idrettsglede #sommer2022 #motorsportglede #motorsportgledetilfolket

Sjekk ut nmfsport.no for å se flere nyhetssaker om ting som har skjedd i motorsporten i sommer.
#nmfsport #motorsport #idrettsglede #sommer2022 #motorsportglede #motorsportgledetilfolket
...

34 0
#nmveka2022 var til stor glede for både små og store utøvere. En av de mindre utøverne, Thomas på 8 år, fra Grenland Speedwayklubb. Deltok på Grenland Speedwayklubbs barnekonkurranse før gjennomføring av NM i Speedway på lørdagen under NM-Veka👍#motorsportglede #idrettsglede #speedway #grenlandmotorsportsenter

#nmveka2022 var til stor glede for både små og store utøvere. En av de mindre utøverne, Thomas på 8 år, fra Grenland Speedwayklubb. Deltok på Grenland Speedwayklubbs barnekonkurranse før gjennomføring av NM i Speedway på lørdagen under NM-Veka👍#motorsportglede #idrettsglede #speedway #grenlandmotorsportsenter ...

63 0
NMVEKA 2022 SKIEN #aquabike og #rundbanebåt står på programmet av motorsport øvelsene i dag😎bare å glede seg til fart og spenning på vann💦👍For hele programmet se @nrksport. #vannjet #aquabike #tundercats #nmveka2022 #nrk #skienkommune #adrenalin #motorsport #motorsportglede

NMVEKA 2022 SKIEN #aquabike og #rundbanebåt står på programmet av motorsport øvelsene i dag😎bare å glede seg til fart og spenning på vann💦👍For hele programmet se @nrksport. #vannjet #aquabike #tundercats #nmveka2022 #nrk #skienkommune #adrenalin #motorsport #motorsportglede ...

43 1
Tilbakeblikk fra første VM runde i Spania🇪🇸 med @jarandgunvaldsen 👍

#trial #vm #balanse #idrettsglede #adrenalin #balance #motorsport
#motorsportglede

Tilbakeblikk fra første VM runde i Spania🇪🇸 med @jarandgunvaldsen 👍

#trial #vm #balanse #idrettsglede #adrenalin #balance #motorsport
#motorsportglede
...

77 2
Etter en fantastisk sesong for flere av våre snowcross utøvere, har Team Norway samling på #olympiatoppen for å starte forberedelsene til neste sesong👍💫

Etter en fantastisk sesong for flere av våre snowcross utøvere, har Team Norway samling på #olympiatoppen for å starte forberedelsene til neste sesong👍💫 ...

128 1
Tilbakeblikk fra Region Cup Sør i Grimstad i regi av #grimstadtrialklubb 

Har du lyst til å prøve #trial så gå inn på www.nmfsport.no og finn en klubb i nærheten av deg👍 

Vi i motorsporten ønsker alle velkommen! 

#motorsportgledetilfolket 
#motorsportglede 
#idrettsglede
#mestring
#adrenalin 
#motorsportforalle 
#nmfbalanse 
#balanse

Tilbakeblikk fra Region Cup Sør i Grimstad i regi av #grimstadtrialklubb

Har du lyst til å prøve #trial så gå inn på www.nmfsport.no og finn en klubb i nærheten av deg👍

Vi i motorsporten ønsker alle velkommen!

#motorsportgledetilfolket
#motorsportglede
#idrettsglede
#mestring
#adrenalin
#motorsportforalle
#nmfbalanse
#balanse
...

71 5
Lyst til å kjøre #trial? 
Her er en video til inspirasjon laget av @kulturskolenifredrikstad 👍 

#kråkerøytrialclub 
#motorsportglede 
#motorsportgledetilfolket 
#kjøreglede
#motorsport
#adrenaline 
#nmveka2022 
#nmvekaskien

Lyst til å kjøre #trial?
Her er en video til inspirasjon laget av @kulturskolenifredrikstad 👍

#kråkerøytrialclub
#motorsportglede
#motorsportgledetilfolket
#kjøreglede
#motorsport
#adrenaline
#nmveka2022
#nmvekaskien
...

43 0
Motorsporten er full av flinke utøvere💪🏼 her representert ved #enduro utøver @vilde.holt 

Vilde er tilbake i #Portugal 🇵🇹 hvor hun trener, og i helgen skal hun kjøre løp. 

Har du lyst til å prøve å kjøre? Gå inn på nmfsport.no og finn en klubb i nærheten av deg. Motorsporten har tilbud som passer for alle.

#motorsportgledetilfolket
#kjøreglede
#adrenalin
#idrettsglede
#motorsportforalle

Motorsporten er full av flinke utøvere💪🏼 her representert ved #enduro utøver @vilde.holt

Vilde er tilbake i #Portugal 🇵🇹 hvor hun trener, og i helgen skal hun kjøre løp.

Har du lyst til å prøve å kjøre? Gå inn på nmfsport.no og finn en klubb i nærheten av deg. Motorsporten har tilbud som passer for alle.

#motorsportgledetilfolket
#kjøreglede
#adrenalin
#idrettsglede
#motorsportforalle
...

110 0