Trener 2

Under kan du finne informasjon om Trener 2 kurset, og diverse dokumenter knyttet til dette kurset. Hva som kreves gjennomført av deg før du deltar på et Trener 2 kurs og kurskalenderen for å finne ditt kurs.

Kurset vil ta for seg ulike emner knyttet til trenerrollen og vil gi en utdypning av ulike temaer som ble tatt opp på trener 1 – kurs, samt gi en innføring i nye temaer knyttet til trenergjerningen. Kurset har en ramme på 75 timer teori (inkludert teoretisk og praktisk undervisning) + 75 timer registrert praksis i trenerrollen (praksis gjennomføres i etterkant av teoridelen). Kurset vil sette deg som kursdeltaker i bedre stand til å lære opp, veilede og utvikle ungdomsutøvere etter endt kurs.

Forkunnskaper/forkrav

 • For å delta på trenerkurs må man være tilknyttet en klubb som er tilknyttet NMF.
 • Man må ha gjennomført og bestått trener 1-kurs og ha inneha en gyldig trener 1-lisens.

FØR kurset starter

Du må gjennomføre og bestå E – læringsmodulene som angår «Trenerløypa» på trener 2 – nivå. som er:

 1. Spiseforstyrrelser
 2. Idrettsernæring Modul 1 
 3. Aldersrelatert trening 2

Du må også gjennomføre og bestå E-læringen knyttet til «ren utøver» på Antidoping.no

Skriv ut kompetansebevisene for alle E-læringsmodulene og send de inn til NMF sentralt nmf@nmfsport.no husk å merke epost med navn og Trener 2 – kurs.

På selve kurset

På kurset vil du få utdelt 2 pensumbøker (Boka «Treningslære» og boken «Den coachende treneren –  viderekomne»). Disse er også kjernepensum på trener 3-kurset om du velger å gå videre. Om ikke, så er dette to flotte oppslagsverk å kunne bruke aktivt videre i trenergjerningen.

Kurshelgene er intensive da det er mange ting som skal gjennomgås og diskuteres, så vær mentalt forberedt på faglig og interessant helg. Det vil legges opp til en blanding av teori, praksis, diskusjon og fysisk trening, så det vil bli stor variasjon på kurset. Kursmodulene i kurshelgen nevnes kort her, men kan leses utdypende om i kursplanen for trener 2-kurset.

 • Modul 1 – Trenerrollen: coaching, treningslære og idrettens regleverk
 • Modul 2 – Treningsplanlegging
 • Modul 3 – Idrett uten skader 2 (Idrettsskader og skadeforebygging)
 • Modul 4 – Helse kosthold og ernæring
 • Modul 5 – Kvinnelige og mannlige utøvere
 • Modul 6 – Antidoping, etikk og fairplay
 • Modul 7 – Idrett, inkludering og tilpasset aktivitet
 • Modul 8 – Avsluttende prøve

Kurslærer vil lage en timeplan for helgene på bakgrunn av kursmodulene.

Etter kurshelgene

Innen to uker etter at siste kurshelg er ferdig må man gjennomføre og bestå den avsluttende prøven med minst 80 % riktige svar. Denne prøven ligger tilgjengelig på www.e-kurs.nif.no i januar 2019 (under særforbund – Norges Motorsportforbund, Trener 2 ). Er ikke denne fullført innen fristen er din neste mulighet til å ta denne prøven ved gjennomføringen av neste trener 2 – kurs i NMF.

Gjennomføre praksis á 75 timer (som skal registreres og signeres av kursdeltaker og attesteres av en ekstern person fra klubben eller team (klubbleder, styremedlem i klubb, teamleder/landslagssjef og liknende).

Hva kreves for å få bestått Trener 2 – kurs?

 • Gjennomført E-læring.
 • Minst 80 % oppmøte på kurshelgene.
 • Gjennomført avsluttende prøve med minst 80 % riktige svar innen 2 uker etter at siste kurshelg er ferdig (3 timer).
 • Gjennomføre praksis som kreves på Trener 2 – nivå (totalt 75 timer).
 • Være skikket til å være trener (Kurslærer i dialog med NMF vurderer de enkelte kursdeltakere på dette punktet).

Husk å ta med på kurset:

 • Notatblokk-skrivesaker/(Evt. PC) .
 • Treningstøy for ute- og innebruk tilpasset årstiden + Utejakke (se på værmeldinga).
 • Gode sko (evt. varme sko dersom temperaturen er lav).
 • Mat og drikke tilpasset lange kursdager.

Kursdeltaker plikter å:

 • Gjennomføre og bestå arbeidskravene som er innbefattet i kurset med de kravene som er spesifisert for de ulike delene (E-læring, elektronisk prøve, gjennomføre praksis, gjennomføre kurshelg).
 • Sende inn kompetansebevis til NMF sentralt for gjennomført og bestått E-læring (disse kan finnes på kursdeltakernes egne profiler på http://.kurs.idrett.no inn under de ulike modulene, samt på antidoping.no (e-læringen «Ren utøver»).
 • Gjennomføre og bestå avsluttende prøve.
 • Sende inn skjema til NMF sentralt for registrert praksis.

Kurslærer plikter å:

 • Ha løpende kommunikasjon med kursarrangør (region eller NMF sentralt som vil arrangere de fleste trener 2 – kurs).
 • Informere kursdeltakere om relevant informasjon (Sende ut velkomstbrev, informere om datoer og hvilke krav som forventes for å fullføre trener 2).
 • Gjennomføre kurshelger etter gjeldende kursplan utstedt av NMF og føre oppmøteliste (oppmøtelisten sendes inn til NMF sentralt i etterkant av kurshelgene).
 • Gjennomføre evaluering (evalueringsskjema) med kursdeltakere og sende inn til NMF.
 • Fakturere NMF etter gjeldende satser og innenfor kursets rammer.

NMF sentralt plikter å:

 • Behandle kurssøknader og legge ut godkjente kurs på kurskalenderen.
 • Ha kontroll på kursdeltakere med tanke på progresjon og arbeidskrav på trenerkurs.
 • Føre inn kompetanse i database (medlemsregister) og på Idrettskurs når alle arbeidskravene er fullførte fra kursdeltakers side.
 • Følge opp på mail og telefon dersom kursdeltakere har spørsmål til kurset.
 • Drive enkel oppfølging av kursdeltakere som av ulike årsaker står i fare for å ikke klare å gjennomføre trenerkurset på normert tid.
Sjekk ut nmfsport.no for å se flere nyhetssaker om ting som har skjedd i motorsporten i sommer.
#nmfsport #motorsport #idrettsglede #sommer2022 #motorsportglede #motorsportgledetilfolket

Sjekk ut nmfsport.no for å se flere nyhetssaker om ting som har skjedd i motorsporten i sommer.
#nmfsport #motorsport #idrettsglede #sommer2022 #motorsportglede #motorsportgledetilfolket
...

35 0
#nmveka2022 var til stor glede for både små og store utøvere. En av de mindre utøverne, Thomas på 8 år, fra Grenland Speedwayklubb. Deltok på Grenland Speedwayklubbs barnekonkurranse før gjennomføring av NM i Speedway på lørdagen under NM-Veka👍#motorsportglede #idrettsglede #speedway #grenlandmotorsportsenter

#nmveka2022 var til stor glede for både små og store utøvere. En av de mindre utøverne, Thomas på 8 år, fra Grenland Speedwayklubb. Deltok på Grenland Speedwayklubbs barnekonkurranse før gjennomføring av NM i Speedway på lørdagen under NM-Veka👍#motorsportglede #idrettsglede #speedway #grenlandmotorsportsenter ...

64 0
NMVEKA 2022 SKIEN #aquabike og #rundbanebåt står på programmet av motorsport øvelsene i dag😎bare å glede seg til fart og spenning på vann💦👍For hele programmet se @nrksport. #vannjet #aquabike #tundercats #nmveka2022 #nrk #skienkommune #adrenalin #motorsport #motorsportglede

NMVEKA 2022 SKIEN #aquabike og #rundbanebåt står på programmet av motorsport øvelsene i dag😎bare å glede seg til fart og spenning på vann💦👍For hele programmet se @nrksport. #vannjet #aquabike #tundercats #nmveka2022 #nrk #skienkommune #adrenalin #motorsport #motorsportglede ...

43 1
Tilbakeblikk fra første VM runde i Spania🇪🇸 med @jarandgunvaldsen 👍

#trial #vm #balanse #idrettsglede #adrenalin #balance #motorsport
#motorsportglede

Tilbakeblikk fra første VM runde i Spania🇪🇸 med @jarandgunvaldsen 👍

#trial #vm #balanse #idrettsglede #adrenalin #balance #motorsport
#motorsportglede
...

77 2
Etter en fantastisk sesong for flere av våre snowcross utøvere, har Team Norway samling på #olympiatoppen for å starte forberedelsene til neste sesong👍💫

Etter en fantastisk sesong for flere av våre snowcross utøvere, har Team Norway samling på #olympiatoppen for å starte forberedelsene til neste sesong👍💫 ...

128 1
Tilbakeblikk fra Region Cup Sør i Grimstad i regi av #grimstadtrialklubb 

Har du lyst til å prøve #trial så gå inn på www.nmfsport.no og finn en klubb i nærheten av deg👍 

Vi i motorsporten ønsker alle velkommen! 

#motorsportgledetilfolket 
#motorsportglede 
#idrettsglede
#mestring
#adrenalin 
#motorsportforalle 
#nmfbalanse 
#balanse

Tilbakeblikk fra Region Cup Sør i Grimstad i regi av #grimstadtrialklubb

Har du lyst til å prøve #trial så gå inn på www.nmfsport.no og finn en klubb i nærheten av deg👍

Vi i motorsporten ønsker alle velkommen!

#motorsportgledetilfolket
#motorsportglede
#idrettsglede
#mestring
#adrenalin
#motorsportforalle
#nmfbalanse
#balanse
...

71 5
Lyst til å kjøre #trial? 
Her er en video til inspirasjon laget av @kulturskolenifredrikstad 👍 

#kråkerøytrialclub 
#motorsportglede 
#motorsportgledetilfolket 
#kjøreglede
#motorsport
#adrenaline 
#nmveka2022 
#nmvekaskien

Lyst til å kjøre #trial?
Her er en video til inspirasjon laget av @kulturskolenifredrikstad 👍

#kråkerøytrialclub
#motorsportglede
#motorsportgledetilfolket
#kjøreglede
#motorsport
#adrenaline
#nmveka2022
#nmvekaskien
...

43 0