Trener 1

Under kan du finne informasjon om Trener 1 kurset, og diverse dokumenter knyttet til dette kurset. Hva som kreves av deg før du deltar på et Trener 1 kurs, hva som kreves av kurslærer og NMF sentralt, samt kurskalenderen for å finne ditt kurs.

Kurset vil ta for seg ulike emner knyttet til trenerrollen og vil gi en innføring i mange ulike temaer og problemstillinger knyttet til trenergjerningen. Kurset har en ramme på 45 timer teori (inkludert teoretisk og praktisk undervisning) + 45 timer registrert praksis i trenerrollen (praksis gjennomføres i etterkant av teoridelen). Kurset vil sette deg som kursdeltaker i bedre stand til å lære opp og veilede barn og ungdom (nybegynnere) innen din gren etter endt kurs.

Forkunnskaper/forkrav

For å delta på trenerkurs må man være tilknyttet en klubb som er tilknyttet NMF.

Man må ha bestått Sikkerhetslederkurs  før trener 1 – kurset påbegynnes. Sikkerhetslederkurset  gir deltakeren en innføring i formalia-kunnskap som lisens, medlemskap, sikkerhet, bane/område- og treningsreglement og NMF-kunnskap, og deltakeren skal etter endt kurs kunne fremstå som en ansvarlig på fritreninger i klubb i forhold til treningsanleggetanlegget. Denne kunnskapen er svært viktig å inneha når man skal fungere som trener, og derfor er kurset et krav før man skal få trenerlisens.

For å få kompetansebevis som Trener 1 må man ha fylt 16 år. En person som er 15 ½ år kan gjennomgå og bestå kurset, men vil ikke få utstedt kompetansebevis før fylte 16 år.

Under Trener 1 kurset.

Du må gjennomføre og bestå E – læringsmodulene som angår «Trenerløypa» på trener 1 – nivå.

For å gjøre dette må du registrere deg som ny bruker. Brukernavn/passord fås her: MinIdrett dersom du allerede ikke har en profil på nettsiden for å ta kursene. Ved å opprette en profil med brukernavn og passord kan du melde deg opp til kursmodulene og gjennomføre kursene. 

Kursmodulene som skal gjennomføres er Trenerløypa 1:

 1. Barneidrettens verdigrunnlag
 2. Aldersrelatert trening
 3. Idrett uten skader
 4. Trenerrollen

Vi anbefaler også (men ikke krav):

 1. Idrettsernæring Modul 1
 2. Spiseforstyrrelser

For å bestå de ulike kursene kreves det at man leser og klikker seg gjennom alle sidene på kursene, samt besvarer spørsmål underveis og svarer på den avsluttende prøven med mer enn 80 % eller mer riktige svar. Skriv ut kompetansebevisene for alle E-læringsmodulene og send de inn til nmf@nmfsport.no! Du vil få et mye høyere læringsutbytte på kurset om du har gjennomført disse modulene i forkant. Kompetansebevis/vitnemål som trener 1 vil uansett ikke lages før E-læringen er bestått og innsendt til NMF!

På selve kurset

Kurshelgen, som er den vanligste formen å arrangere Trener 1 – kurs på er meget intensiv da det er mange ting som skal gjennomgås og diskuteres, så vær mentalt forberedt på en faglig interessant helg. Det vil legges opp til en blanding av teori, praksis, diskusjon og fysisk trening, så det vil bli stor variasjon på kurset.

Kursmodulene i kurshelgen vil være

 • Barneidrettens verdigrunnlag og barnerettigheter (Bygger videre på E-læring)
 • Aldersrelatert trening (Bygger videre på E-læring)
 • Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser (Bygger videre på E-læring)
 • Idrett uten skader (Bygger videre på E-læring)
 • Treningslære
 • Basistrening
 • Trenerrollen (Coaching) og idrettens organisering (Bygger videre på E-læring)
 • Førstehjelp & Krisehåndtering
 • + en grenspesifikk modul – avhengig av kurs og kursdeltakerens gren, vi skiller mellom kursplan for båtaktiviteter, kursplan for motorsykkelaktiviteter og snøscooter, og kursplan for Radiostyrt motorsport.

Kurslærer vil lage en timeplan for helgen på bakgrunn av kursmodulene.

Hva kreves for å få bestått Trener 1 – kurs?

 • Gjennomført E-læring (modulkurs, 13 timer)
 • Minst 80 % oppmøte på kurshelgen (førstehjelpsmodulen må man uansett komme på). (30 timer)
 • Gjennomført avsluttende prøve med minst 80 % riktige svar innen 2 uker etter at kurset er ferdig (2 timer).
 • Gjennomføre praksis som kreves på Trener 1 – nivå (totalt 45 timer).
 • Være skikket til å være trenere (Kurslærer i dialog med NMF vurderer de enkelte kursdeltakere på dette punktet).

Husk å ta med på kurset

 • PC/MAC/Notatblokk og skrivesaker.
 • Treningstøy for ute- og innebruk tilpasset årstiden + Utejakke (se på værmeldinga).
 • Gode sko (evt. varme sko dersom temperaturen er lav).
 • Mat og drikke tilpasset lange kursdager.

Kursdeltaker plikter å:

 • Gjennomføre og bestå arbeidskravene som er innbefattet i kurset med de kravene som er spesifisert for de ulike delene (E-læring, elektronisk prøve, gjennomføre praksis, gjennomføre kurshelg).
 • Sende inn kompetansebevis til NMF sentralt for gjennomført og bestått E-læring (disse kan finnes   under de ulike modulene/prøven).
 • Gjennomføre og bestå avsluttende prøve.
 • Sende inn skjema til NMF sentralt for registrert praksis.

NMF sentralt plikter å:

 • Behandle kurssøknader og legge ut godkjente kurs på kurskalenderen.
 • Ha kontroll på kursdeltakere med tanke på progresjon og arbeidskrav på trenerkurs.
 • Føre inn kompetanse i database (medlemsregister) og på Idrettskurs når alle arbeidskravene er fullførte fra kursdeltakers side.
 • Følge opp på mail og telefon dersom kursdeltakere har spørsmål til kurset.
 • Drive enkel oppfølging av kursdeltakere som av ulike årsaker står i fare for å ikke klare å gjennomføre trenerkurset på normert tid.

[docsmini tag=”Trener 1″]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen