Kurslærerutdanning

Nedenfor finner du nytting og relevant informasjon til nåværende kurslærere/kursholdere, og til de som ønsker å bli kurslærere.

Generell informasjon

Alle NMFs kurs følger en fagplan utarbeidet av regionale kompetanserådgivere i sammarbeid med Utvalget for utdanning, klubbutvikling og integrering som er forkortet til KRUTI. Utvalget for utdanning, klubbutvikling og integrering er oppnevnt av forbundsstyret og har et mandat for sin virksomhet.

Krav til kurslærere

I prinsippet skal en kurslærer ha kompetanse to nivåer over det kurset han/hun er kurslærer på. I tillegg så skal det vektlegges de pedagogiske egenskapene. Det er vedtatt at alle som søker om å bli kurslærere/kursholdere skal godkjennes av Utvalget for utdanning, klubbutvikling og integrering (KRUTI). 

Tidligere lisenskurslærer for utøverlisens – nåværende Greninstruktør

Lisenskurslærere som tidligere avholdt lisenskurs for utøvere er avviklet, og tidligere lisenskurslærer er ersattet med greninstruktører. For å få mer informasjon om Greninstuktør, klikk her

Kurslærer/kursholder for Sikkerhetslederkurs og Aktivitetslederkurs

For å være kurslærer på disse to kursene må man ha minimun Trener 1 kompetanse og man må ha lang erfaring innen grenen, for eksempel ha vært sjefsfunksjonær på løp, ha lang erfaring med å organisere treninger på banen, ha kjørt aktivt selv (konkurransekjøring) over et lengre tidsrom eller lignende. Kurslærererne skal godkjennes av Utvalget for utdanning, klubbutvikling og integrering (KRUTI). Den som vil bli kurslærer må sende søknad til nmf@nmfsport.no med en CV og en presentasjon eller lignende. Søknaden må også inneholde en bekreftelse på, vitnemål eller lignende på pedagogisk kompetanse. Alle kurslærere må ha eget firma som fakturerer NMF for oppdragene. 

Kurslærer for Stevnelederkurs, Jurykurs og Teknisk kontrollant

Kurslærererne skal godkjennes av Utvalget for utdanning, klubbutvikling og integrering (KRUTI). Den som vil bli kurslærer må sende søknad til nmf@nmfsport.no med en CV og en presentasjon eller lignende. Søknaden må også inneholde en bekreftelse på, vitnemål eller lignende på pedagogisk kompetanse. Alle kurslærere må ha eget firmasom fakturerer NMF for oppdragene. 

Kurslærer for Oppdateringsseminar – Stevne/Jury og teknisk kontrollant

Her kommer vi snart med mer informasjon!

Kurslærer for Funksjonærkurs i Radiostyrt Motorsport – RSM

 Her kommer vi snart med mer informasjon!

Fagplaner

NMF har fagplaner for alle kurs. De er bygget opp som et hjelpemiddel for kurslærer. Læringsmålene i fagplan vil være det viktigste. Fagplaner for de forskjellige kursene finner du under hvert enkelt kurs. 

Prising av kurs

Prinsippet og målsetningen til forbundsstyret er at utdanningen i NMF skal være selvfinansierende. Den totale utdanningsaktiviteten skal dekke de totale kostnadene NMF har med kurs – både administrativt og økonomisk. Kursmateriell er ikke inkludert, men om man har kun en presentasjon eller lignende så tas det ikke betalt for slikt. For å se kursprisene trykk her

Oversikt over kurslærere

Her skal dere få opp alle kurslærere og alle med godkjent kompetanse. Kurslærer for seminar settes opp og godkjennes av seksjonene/grenleder/komiteene i NMF. Disse er ikke alltid lagt inn med kurslærerkompetanse. Se kompetansesøk til høyre eller trykk her.

Timepris for Kurslærere

I samråd med andre særforbund har vi landet på følgende timepriser for våre kurs. Timeprisen reflekterer hvilken kompetanse som kreves for å holde de ulike kursene og seminarene. Timeprisene som brukes i dag sees på som riktig i forhold til andre særforbund, og det ville ikke være fornuftig å øke disse med det første. Dette fordi vi ikke ønsker å bidra til en utvikling der vi kan legge til rette for å bruke kurslærere som har inntjening som hovedmotivasjon, men har engasjement og glød for motorsporten/idretten som grunnlag for kurslærergjerningen. Timeprisene til ulike kurs ønskes derfor videreført. Se timepris for kurslærere til høyre.

 

Team Norway MXs utviklingsgruppe hadde samling i helgen, under sommerlige forhold på Bybergsanden og Elgane. Her er en smakebit av noe av kjøringen.

@mathiaskjorstad  @mariusktm225
@adrianbolviken  @auclairracing87 
@espenblikstad

Team Norway MXs utviklingsgruppe hadde samling i helgen, under sommerlige forhold på Bybergsanden og Elgane. Her er en smakebit av noe av kjøringen.

@mathiaskjorstad @mariusktm225
@adrianbolviken @auclairracing87
@espenblikstad
...

208 1
Med ønske om et skikkelig godt og aktivt år i 2022🥳💪🏼🎉 og en stor takk for året som har gått👍

#motorsportforalle
#idrettsglede 
#godtnyttår

Med ønske om et skikkelig godt og aktivt år i 2022🥳💪🏼🎉 og en stor takk for året som har gått👍

#motorsportforalle
#idrettsglede
#godtnyttår
...

70 0
Riktig God Jul ønskes til alle motorsport entusiaster🌲🤶🎅
#motorsport #motorsportforalle #motorsykkel #trial #enduro #roadracing #quad #hillclimb #offroad #radiostyrt #elonroad #fuleonroad #båt #offshore #circuit #aquabike #vannjet #snøskooter #snowmobile #snowdrag #dragebike #snowcross #roadracing #trackbike #motorsports #snøscooter

Riktig God Jul ønskes til alle motorsport entusiaster🌲🤶🎅
#motorsport #motorsportforalle #motorsykkel #trial #enduro #roadracing #quad #hillclimb #offroad #radiostyrt #elonroad #fuleonroad #båt #offshore #circuit #aquabike #vannjet #snøskooter #snowmobile #snowdrag #dragebike #snowcross #roadracing #trackbike #motorsports #snøscooter
...

61 2
Tilbakeblikk fra #motorsportensmester2020🥇 . Tagg gjerne deg selv eller de utøverne du kjenner igjen😊👍

Tilbakeblikk fra #motorsportensmester2020🥇 . Tagg gjerne deg selv eller de utøverne du kjenner igjen😊👍 ...

116 0
Vår nye digitale brosjyre er klar og kan lastes ned ved å kopiere inn denne lenken:
https://www.visbrosjyre.no/NorgesMotorsportforbund02/MailView/

#motorsportforalle 
#kjoreglede #motorsykkel #radiostyrt #båtsport #snøscooter #idrettsglede

Vår nye digitale brosjyre er klar og kan lastes ned ved å kopiere inn denne lenken:
https://www.visbrosjyre.no/NorgesMotorsportforbund02/MailView/

#motorsportforalle
#kjoreglede #motorsykkel #radiostyrt #båtsport #snøscooter #idrettsglede
...

49 0