Funksjonærutdanning

I Norges Motorsportforbund er det krav til å inneha forskjellige kompetanser og lisenser for å kunne bistå klubber, og arrangør klubber både nasjonalt og internasjonalt. Under kan du se en kortfattet oversikt over de forskjellige kompetansetypene og funksjonærlisensene som NMF tilbyr.

Stevneleder

Er for de personene som ønsker å påta seg totalansvaret for arrangementer/konkurranser. For å være lisensiert funksjonær må man ha fylt 18 år. Det er ønskelig at man har erfaring fra konkurranser. Erfaring som utøver eller ledsager for utøver er også en fordel. Nødvendig krav til forkunnskap er bestått sikkerhetslederkurs, eller gammelt 20 timers aktivtetslederkurs. 

Juryleder

For å kunne delta på jurykurs må man inneha/ha innehatt stevnelederlisens i minst en gren. Dette kurset er for de som ønsker å kunne gå inn i rollen som jurymedlem i en konkurranse, og som etter videre praksis og egnethetsvurdering også være i stand til å lede en jury. Det legges stor vekt på å kunne tolke regelverk, og å kunne avgjøre saker i henhold til alminnelig praksis og rettsforståelse. For radiostyrt motorsport finnes et eget kurs som dekker kravet til teoriopplæring for å få jurylederlisens. Dette jurykurset dekker imidlertid fullt ut innholdet i det kurset, og vil derfor være godkjent som teorigrunnlag også for juryleder i RSM, under forutsetning at man allerede har stevnelederlisens RSM.
Gjennomført jurykurs vil samtidig være gyldig som oppdatering av stevnelederlisensen og eventuelt teknisk kontrollant lisens om eleven innehar det. For å være lisensiert funksjonær må man ha fylt 18 år. 

Teknisk kontrollant

Det er ingen formelle krav til forkunnskap, men det forutsettes at deltagerne har noe teknisk innsikt og forståelse for kjøretøy/fartøyenes virkemåte. De må også være i stand til å håndtere måleverktøy. Dette kurset er for personer som skal fylle rollen som tekniske kontrollanter på konkurranser. For båt er det et krav at alle som foretar en teknisk forkontroll av et fartøy har lisens som teknisk forkontrollant, selv om det bare er én person som defineres som ansvarlig teknisk kontrollant for hele konkurransen. For å være lisensiert funksjonær må man ha fylt 18 år.

Juryleder – Norgesmesterskap (Jurylederseminar)

Jurylederlisensierte som etter innstilling fra vedkommende gren er ønsket som juryleder på grenens norgesmesterskap. Gjennomført jurylederseminar vil samtidig være gyldig som oppdatering av stevnelederlisensen, jurylederlisensen og eventuelt teknisk kontrollant lisens om deltakeren innehar det. Kurs eller oppdateringer siste kalenderår i en lisensperiode vil gi rett til lisens også i påfølgende treårsperiode. Det understrekes at enhver lisensiert funksjonær må innhente og oppdatere seg på gjeldende regler fortløpende. Til målgruppen hører også personer som er valgt til å være medlemmer av Appellutvalget og Sanksjonsutvalget. Sentralt tillitsvalgte som ønsker å øke sin kompetanse på avvikling av konkurranser vil også ha utbytte av seminaret. For disse gruppene vil seminaret gjelde som oppdatering av eventuelle lisenser de har fra før. For å være lisensiert funksjonær må han ha fylt 18 år.

Oppdateringsseminar

Funksjonærkompetansen er gyldig i en bestemt treårsperiode.  Tok du funksjonærutdannelsen din i en tidligere treårsperiode, må du for å få gyldig kompetanse i inneværende treårsperiode, gjennomføre E-læringskurset gjeldende for din funksjonærutdanning. For eksempel: gjennomførte du funksjonærutdanningen din i perioden 2018-2020, må du oppdatere denne kompetansen for å kunne være funksjonær i perioden 2021-2023. Dette kan gjøres når som helst i perioden, men man kan ikke stille som funksjonær inntil man har gjennomført E-læringskurset. E-læringskurset finner du her: Ekurs.nif.no

Radiostyrt motorsport – Funksjonærkurs

Det er ingen formalkrav til forkunnskap, men det er ønskelig at man har erfaring fra konkurranser. 

Internasjonale kurs/seminarer

Krav til forkunnskap avhenger av hvordan seminar du ønsker å delta på. Det er Norges Motorsportforbund som administrerer påmelding til disse internasjonale kursene. 

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.