Funksjonærutdanning

I Norges Motorsportforbund er det krav til å inneha forskjellige kompetanser for å kunne bistå klubber, og arrangørklubber både nasjonalt og internasjonalt. Under kan du se en kortfattet oversikt over de forskjellige kompetansetypene som NMF tilbyr.

Rolleinnehaverens plikter og ansvar

Som funksjonær/ aktivitetsleder eller trener i Norges Motorsportforbund er du underlagt NMFs- og overordnende organisasjonsledds retningslinjer og reglementer. Brudd på disse kan medføre tap av rollens lisens (kompetanse dokumentasjon) og muligheten til å utøve rollen.

NMF Sikkerhetsleder

Sikkerhetsleder er en viktig funksjon i Norges Motorsportforbund. Ved enhver kjøretrening eller oppvisning skal det være en sikkerhetsleder
til stede. NMF arrangerer digitale sikkerhetslederkurs med høy hyppighet. Dette er  et tre-timers kurs hvor sikkerhetsleders plikter og rettigheter blir gjennomgått.

Hvem er kurset for?

NMF Sikkerhetslederkurset er for deg som skal virke i rollen som sikkerhetsleder i Motorsykkel-/ Snøscooter-/ eller Båtklubber. Uten sikkerhetsleder på plass kan ikke anlegget åpne og aktiviteten uteblir.

Før kurset: 

Kurset krever at man på forhånd har vært gjennom opplæring tilsvarende kravet til utøverlisens teori. Dette medfører at du som deltaker må ha gjennomført e-kurset Grunnkurs lisens og det grenvise e-kurset for de grener du skal fungere som sikkerhetsleder i. Kursene finner du her: ekurs.nif.no. Husk å merke av for Særforbund – Norges Motorsportforbund

Kurset krevet at man på forhånd har vært gjennom Barneidrettens verdigrunnlag e-lærekurs. Dette finner du på e-kursportalen, her

Etter kurset: 

Etter gjennomføring av kurset vil du få tilsendt spørsmål til drøfting som du skal drøfte med andre kursdeltakere fra din klubb/ andre sikkerhetsledere i din klubb eller ansvarlig person i klubbstyret. Disse spørsmålene skal ikke sendes inn, men klubbleder, eller person i klubb som har fått bevilget myndighet, skal bekrefte overfor NMF at disse spørsmålene er gjennomgått. Du finner drøftingsoppgavene i dokumentmappen til høyre på siden. Når dette er gjennomført vil vi låse kompetansen din og du er nå godkjent sikkerhetsleder. Det er dog klubbstyret som avgjøre om du skal virke i rollen i din klubb.

NMF Stevneleder

Som stevneleder påtar man seg totalansvaret for arrangementer og konkurranser, og skal sørge for en forsvarlig og effektiv avvikling av konkurransen. Du finner mer om rollens plikter og oppgaver i Nasjonalt Konkurransereglement

Hvordan bli stevneleder i din seksjon

NMFs seksjoner har ulike krav til sine funksjonærer. Under finner du listet hvordan du kan bli stevneleder for din seksjon og gren. NB: Grunnet helt andre krav til blant annet sikkerhet har radiostyrt et ganske anne utdanningsløp enn de resterende seksjonene. Se lenger ned på siden for informasjon om funksjonærutdanning for radiostyrt.

Kurset er delt i  tre deler som skal gjennomføres i kronologisk rekkefølge:

 1. Gjennomført e-lærekurset NMF Stevnelederkurs for seksjonene radiostyrt, motorsykkel og snøscooter, gjelder ikke for Båtseksjonen.
 2. Digital samling over Teams (3t).
 3. Hospitering i klubb.

I tillegg stilles det en rekke forkrav før deltakelse på digital samling over Teams.

Forkrav.

Følgende forkrav stilles før man kan delta på stevnelederkursets samling.

 1. NMF Sikkerhetsleder er et forkrav til rollen. Gjelder ikke radiostyrt
 2. Gjennomført e-lærekurset NMF Grunnkurs lisens
 3. Gjennomført grenvise e-lærekurs for grenen(e) du skal virke i.
 4. Gjennomført e-lærekurset Barneidrettens verdigrunnlag.
Digital samling

Det gjennomføres felles digital samling for seksjonene MC, SS og RSM. Båt kjører egen. Ønsker du å bli stevneleder i båt, ta kontakt med NMF administrasjon.

Under digital samling diskuteres ulike problemstilling deltaker vil møte i rollen som stevneleder. Her vil deltaker bli servert løsninger som er i tråd med NMFs regelverk og retningslinjer.

Hospitering

Når digital samling er gjennomført skal deltaker gjennomføre hospitering i det antallet konkurranser som er pålagt for sin seksjon. Deltaker får utdelt søknadsskjema med oppgaver etter endt digital samling. Dette ligger også tilgjengelig i dokumentfanen på høyre side.

Når hospitering er gjennomført må kursdeltaker påse at følgende to ting er sendt inn til NMF:

 1. Deltaker må være loggført i juryprotokollen juryleder sender inn etter gjennomført stevne.
 2. Deltaker må ha utfylt skjema for søknad om stevnelederlisens og sendt dette inn til NMF administrasjon for kurs og utdanning.

NMF Teknisk kontrollant

Teknisk kontrollant har i oppgave å påse at konkurranefartøyet/fartøyet, utstyr og bekledning er i overensstemmelse med nasjonale regler samt tilleggsregler.

Hvordan bli teknisk kontrollant i din seksjon

Teknisk kontrollantlisens er lovpålagt i seksjonene Motorsykkel, Snøscooter og Båt

Kurset er delt i tre deler:

 1. Deltaker har gjennomført e-lærekurset NMF Teknisk kontrollant for motorsykkel og snøscooter 2021-2024. Gjelder ikke for båt
 2. Digital samling over Teams (3t).
 3. Praksis på konkurranse.

NB: Båtseksjonen kjører eget teknisk kontrollantkurs. Ønsker du å bli teknisk kontrollant for båt, ta kontakt med NMF administrasjon for kurs- og utdanning.

I tillegg stilles det en rekke forkrav før deltakelse på digital samling over Teams.

Forkrav

 1. Gjennomført e-lærekurset NMF Grunnkurs lisens
 2. Gjennomført grenvise e-lærekurs for grenen(e) du skal virke i.
Digital samling

Det gjennomføres felles digital samling for seksjonene MC og SS.

Under digital samling diskuteres ulike problemstillinger deltaker vil møte i rollen som teknisk kontrollant. Her vil deltaker bli servert løsninger som er i tråd med NMFs regelverk og retningslinjer.

Hospitering

Når digital samling er gjennomført skal deltaker gjennomføre én hospitering på konkurranse. Deltaker får utdelt søknadsskjema med oppgaver etter endt digital samling. Dette ligger også tilgjengelig i dokumentfanen på høyre side.

Når hospitering er gjennomført må kursdeltaker påse at følgende to ting er sendt inn til NMF:

 1. Deltaker må være loggført i juryprotokollen juryleder sender inn etter gjennomført stevne.
 2. Deltaker må ha utfylt skjema for søknad om teknisk kontrollantlisens og sendt dette inn til NMF administrasjon for kurs og utdanning.

For å være lisensiert funksjonær må man ha fylt 18 år.

Etter endt utdannelse

Når en har gjennomført alt som kreves for å bli teknisk kontrollant vil deltaker kunne finne sin godkjente kompetanse i idretts-cv i min idrett.

Hvor kan jeg se om jeg er godkjent teknisk kontrollant?

Under “Kompetanse” ser du hvilke godkjente kompetanser du har. For alle tekniske kontrollanter vil man få opp “NMF Teknisk Kontrollant” om man har alt på stell. NB: har du tatt utdannelsen din for en del år siden kan det hende du ikke få opp “NMF Teknisk Kontrollant”. Fortvil ikke. Kontakt NMF administrasjonen så rydder vi opp.

Hvor ser jeg grenene jeg er godkjent for?

Under “godkjent kursdeltakelse” ser man hvilke grener man har godkjent praksis for og dermed hvilke grener man kan operere i.

NMF Jury/juryleder

For å kunne delta på jurykurs må man inneha/ha innehatt stevnelederlisens i minst en gren. Dette kurset er for de som ønsker å kunne gå inn i rollen som jurymedlem i en konkurranse, og som etter videre praksis og egnethetsvurdering også være i stand til å lede en jury. Det legges stor vekt på å kunne tolke regelverk, og å kunne avgjøre saker i henhold til alminnelig praksis og rettsforståelse. For radiostyrt motorsport finnes et eget kurs som dekker kravet til teoriopplæring for å få jurylederlisens. Dette jurykurset dekker imidlertid fullt ut innholdet i det kurset, og vil derfor være godkjent som teorigrunnlag også for juryleder i RSM, under forutsetning at man allerede har stevnelederlisens RSM.
Gjennomført jurykurs vil samtidig være gyldig som oppdatering av stevnelederlisensen og eventuelt teknisk kontrollant lisens om eleven innehar det. For å være lisensiert funksjonær må man ha fylt 18 år.

NMF Juryleder – Norgesmesterskap (Jurylederseminar)

Jurylederlisensierte som etter innstilling fra vedkommende gren er ønsket som juryleder på grenens norgesmesterskap. Gjennomført jurylederseminar vil samtidig være gyldig som oppdatering av stevnelederlisensen, jurylederlisensen og eventuelt teknisk kontrollant lisens om deltakeren innehar det. Kurs eller oppdateringer siste kalenderår i en lisensperiode vil gi rett til lisens også i påfølgende treårsperiode. Det understrekes at enhver lisensiert funksjonær må innhente og oppdatere seg på gjeldende regler fortløpende. Til målgruppen hører også personer som er valgt til å være medlemmer av Appellutvalget og Sanksjonsutvalget. Sentralt tillitsvalgte som ønsker å øke sin kompetanse på avvikling av konkurranser vil også ha utbytte av seminaret. For disse gruppene vil seminaret gjelde som oppdatering av eventuelle lisenser de har fra før. For å være lisensiert funksjonær må han ha fylt 18 år.

Oppdateringsseminar

Funksjonærkompetansen er gyldig i en bestemt treårsperiode.  Tok du funksjonærutdannelsen din i en tidligere treårsperiode, må du for å få gyldig kompetanse i inneværende treårsperiode, gjennomføre E-læringskurset gjeldende for din funksjonærutdanning. For eksempel: gjennomførte du funksjonærutdanningen din i perioden 2018-2020, må du oppdatere denne kompetansen for å kunne være funksjonær i perioden 2021-2023. Dette kan gjøres når som helst i perioden, men man kan ikke stille som funksjonær inntil man har gjennomført E-læringskurset. E-læringskurset finner du her: Ekurs.nif.no

Radiostyrt motorsport – Funksjonærkurs

Det er ingen formalkrav til forkunnskap, men sammen med seksjon Radiostyrt har NMF administrasjonen utarbeidet E-lærekurs som alle funksjonærer i RSM bør ta. Disse finner du på ekurs.nif.no

Internasjonale kurs/seminarer

Krav til forkunnskap avhenger av hvordan seminar du ønsker å delta på. Det er Norges Motorsportforbund som administrerer påmelding til disse internasjonale kursene. Ønsker du å delta på internasjonale kurs, ta først kontakt med grenleder for din gren for å forespørre om muligheten.

Motorsport Umpire Exchange Program (MUEP)

Et internasjonalt utvekslingsprogram for funksjonærer i motorsporten, utviklet av Norges Motorsportforbund i samarbeid med Erasmus+.

I arbeidet med å etablere Norge som arena for internasjonale motorsportkonkurranser ønsker vi å tilby norske funksjonærer mulighet til å reise ut i Europa for å få inspirasjon og erfaring.

Sitter du med en drøm om å arrangere MXGP i Norge i din motorklubb?

Lurer du på hvordan det er å lede et stevne med 40.000 tilskuere og de beste utøverne i verden?

Les mer om MUEP her.

[docsmini tag=”utdanning”]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen