Trenere og aktivitetsledere

Rolleinnehaverens plikter og ansvar

Som funksjonær/ aktivitetsleder eller trener i Norges Motorsportforbund er du underlagt NMFs- og overordnende organisasjonsledds retningslinjer og reglementer. Brudd på disse kan medføre tap av rollens lisens (kompetanse dokumentasjon) og muligheten til å utøve rollen.

Aktivitetsleder

Som sikkerhetslederkurset er aktivitetslederkurset en premissleverandør for våre klubber. Aktivitetslederen er det første steget på stigen til Trenerløypa og er et lovpålagt kurs for å kunne lede en organisert trening. Både på innhold og struktur har aktivitetslederkurset fått en endring. Kurset er nå delt i to; aktivitetsleder 1 og aktivitetsleder 2. Aktivitetsleder 1 og 2 består av NIFs kurs, Barneidrettstreneren samt en grenspesifikk instruktørdel på aktivitetsleder 2-kurset. Barneidrettstreneren er bygget opp av fem moduler:

Trygge rammer

Relasjonsbygging

Mestringsmiljø

Aldersrelatert/tilpasset trening

Praktisk planlegging og gjennomføring

Aktivitetsleder 1

På aktivitetsleder 1 får man en grunnleggende innføring av disse modulene. Dette er et kurs som retter seg inn mot foreldre som ønsker seg en bedre forståelse for hvordan deres barn kan utvikle seg som utøvere og for ressurser i klubb som ønsker å bidra utenfor selve kjøringen; for eksempel med alternativ trening, vintertrening og lignende for å sikre helårstilbud til klubbens medlemmer

Før kurset

Kurset krever at man på forhånd har deltatt og bestått NMFs sikkerhetslederkurs

Kurset krever  at man har bestått e-lærekurset fra NIF, Barneidrettens verdigrunnlag. Dette finner du under ekurs.nif.no

Etter kurset

Kompetansen blir tilgjengelig i din IdrettsCV på MinIdrett i etterkant av kursgjennomføring.

Aktivitetsleder 2

I aktivitetsleder 2 går vi dypere inn i modulene og sammen med den grenspesifikke instruktørdelen vil deltaker få en bedre forståelse for hvordan deltaker kan implementere dette i sin aktivitetslederhverdag. Aktivitetsleder 2 er delt i tre deler:

1) Kurssamling 1 over Teams (2t)

2) Praksis i klubb

3) Kurssamling 2 (5t)

Det er først etter gjennomført aktivitetsleder 2 deltaker oppfyller kravene som stilles til aktivitetsleder i Treningsreglementet (aktivitetsledere som har kompetansen fra det gamle aktivitetslederkurset vil fortsatt være godkjente aktivitetsledere).

Fellesmodulene gjennomføres digitalt over Teams og den grenspesifikke praksis-delen gjennomføres i klubb.

Forkrav

Kurset krevet man har deltatt på aktivitetsleder 1

Hva med meg som har tatt aktivitetslederkurset tidligere?

Du som har deltatt på det gamle åtte timers aktivitetslederkurset  kan fortsatt virke i rollen som aktivitetsleder. Det er derimot mange nye emner introdusert i aktivitetsleder 1 og 2 så vi vil anbefale seg å delta på dette kurset.

Trener 1

Kurset vil ta for seg ulike emner knyttet til trenerrollen og vil gi en innføring i mange ulike temaer og problemstillinger knyttet til trenergjerningen. Kurset vil sette deg som kursdeltaker i bedre stand til å lære opp og veilede barn og ungdom (nybegynnere) innen din gren etter endt kurs.

Trener 2

Krav til forkunnskap er gjennomført og bestått Trener 1. Kurset vil ta for seg ulike emner knyttet til trenerrollen og vil gi en utdypning av ulike temaer som ble tatt opp på trener 1 – kurs, samt gi en innføring i nye temaer knyttet til trenergjerningen. Kurset vil sette deg som kursdeltaker i bedre stand til å lære opp, veilede og utvikle ungdomsutøvere etter endt kurs.

Trener 3

Krav til forkunnskap er å være medlem av en klubb tilknyttet NMF. Man må ha gjennomført og bestått trener 2-kurs og ha inneha en gyldig trener 2-lisens samtidig som en har et trenerverv/trenerjobb i klubb/regionslag/team-Norway/landslag el. likn. ved påmelding til Trener 3 kurs. Kurset vil ta for seg ulike emner knyttet til trenerrollen og vil gi en utdypning av ulike temaer som ble tatt opp på trener 2 – kurs, samt gi en innføring i nye temaer knyttet til trenergjerningen. Kurset vil sette deg som kursdeltaker i bedre stand til å veilede og utvikle ungdomsutøvere, juniorutøvere og toppidrettsutøvere etter endt kurs.

Trener 4

NMF vil per i dag ikke kunne tilby et eget trener 4-kurs i forbundet, men dette vil kunne endre seg dersom vi ser et behov for å videreutvikle trener 3-kandidater på sikt.

Per i dag ligger fokuset i forbundet på å få opp gode trenere på nivå 1, 2, og 3 og med dette få et betydelig kvalitetsløft på trenere i forbundet.

Gi oss en lyd dersom du ønsker å gjennomgå et trener 4-kurs etter rammene fra «Trenerløypa» (90 timer teori og 90 timer praksis), så vil NMF om mulig inngå samarbeid med Norges Idrettsforbund, Olympiatoppen og andre særforbund om å kunne gjennomføre trener 4-kurs for aktuelle kandidater. Dette kan skrives på mail til nmf@nmfsport.no

Skroll til toppen