Tidtakningskurs i radiostyrt motorsport

Seksjonsstyret innen radiostyrt motorsport hadde styremøte 05. mai, og en av sakene som ble diskutert var tidtakersystemet klubbene benytter seg av.

-I den forbindelse blir det nå invitert til kurs i tidtakingssystemet RCM versjon ultimate så fort det åpnes for å gjennomføre fysiske kurs, sier seksjonsstyreleder Sølvi Andreassen.

Klar for kurs: Sølvi Andreassen. Foto: privat.

Det vil være Lars Andersen som holder kurset. Hvor og når kurset blir avholdt avhenger av muligheten for å gjennomføre et fysisk møte. Til kurset må alle ha med PC hvor systemet er installert. Det er viktig at alle har oppgradert software til versjon ultimate, påpekes det fra arrangøren.

-Det er ikke alle klubber som har denne versjonen i dag, og seksjonsstyret har derfor vedtatt å støtte klubber som ikke har dette med opptil 4 000 kroner. Støtten gjelder uavhengig av kursdeltagelse, fortsetter Sølvi Andreassen.

 

Seksjonsstyret ønsker tilbakemelding fra alle klubber på følgende innen 1. juni 2021:

1:            Har ikke ultimate i dag, og vil oppgradere ELLER Har ultimate:

2:            Ønsker dere å delta på kurs når det lar seg gjennomføre fysisk:

3:            Har ikke RCM Software i dag, men vil  bestille dette med versjon Ultimate:

 

-Støtten gjelder om dere deltar på kurs eller ikke, skriver Andreassen.

 

Tilbakemelding sendes til seksjonsstyreleder Sølvi Andreassen, solviandreassen77@gmail.com.

Klubbene vil også få tilsendt et informasjonsjonsskriv på deres registrerte e-postadresse om dette.

Foto: Markus Søgård

relaterte innlegg

kobbevik
Bilde nr1-Meg på galla
forside_
Skroll til toppen