Informasjon|Motorsykkelsport

Grenleder i motocross trekker seg

Grenansvarlig i motocross har trukket seg med umiddelbar virkning. Søknaden vil bli formelt godkjent på første ordinære forbundsstyremøte 22. mai.  – Vi har nettopp mottatt beskjeden fra grenansvarlig, og vi tar det til etteretning, sier generalsekretær Tony Isaksen. Tony Isaksen håper nå på ro i miljøet. – Norges Motorsportforbund takker for innsatsen han har lagt …

Grenleder i motocross trekker seg Les mer »

Forslag til kandidater for valget til seksjonsstyre motorsykkel

Som et ledd i arbeidet med å få frem best mulig underlag for innstillingen til seksjonsårsmøte  MC har valgkomiteen allerede startet sitt arbeid.  Det sittende seksjonsstyret kartlegges med spørsmål om ønske om gjenvalg. Forslag på kandidater fra klubbene er også et viktig element i det videre arbeidet.  For å ha en så åpen prosess som …

Forslag til kandidater for valget til seksjonsstyre motorsykkel Les mer »

Skroll til toppen