Stiftelsen Dam lyser ut koronamidler

Stiftelsen Dam gir støtte til tidsavgrensede, koronarelaterte tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Det skal prioriteres å gi støtte til blant annet tiltak som tilbyr praktiske tjenester, møteplasser og aktiviteter for mennesker som er sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene, samt digitalisering av likepersonsarbeid, skriver NIF.

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke via Norges Idrettsforbund til Stiftelsen Dam, ifølge NIF.

NIF oppretter søkere begrenset til 12 stk. totalt for hele organisasjonen. De 12 første henvendelsene som er innenfor kriteriene vil bli opprettet som søkere og får tilgang til et elektronisk søknadsskjema. NIF sender inn søknader som er gjennomførbare, godt formulerte og i henhold til Stiftelsen Dam sin søknadsmal.  

Det er ingen søknadsfrist, og programmet er åpnet fra 25. juni 2020. Tiltakene må starte opp innen utgangen av 2020 og avsluttes innen utgangen av 2021.

Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/stiftelsen-dam-lyser-ut-midler-til-koronarelaterte-tiltak/

relaterte innlegg

JAtakk_powering-offroad-9Ydkpi3BQnQ-unsplash
IMG_0621
bakgrunn_teams-kopi
Skroll til toppen