Spleiselag gir mer idrettskompetanse

Spleiselag har gitt 60 idrettsansatte stipend.

Gjennom et spleiselag med Sparebankstiftelsen DNB og NHO Idrett har 60 ansatte i idrettslag, idrettskretser, særforbund, Olympiatoppen og NIF sentralt fått stipend som gjør at de kan skaffe seg formell studiekompetanse gjennom emnet Idrettens organisasjoner og organisering, skriver NIF på sine nettsider.

Det er Norges idrettshøgskole og Norges idrettsforbund, som sammen med gode støttespillere, som har gjort det mulig for ansatte i norsk idrett å skaffe seg økt kompetanse i en vanskelig tid. Studiet
Idrettens organisasjoner og organisering gir 10 studiepoeng, ifølge NIF.

Kurset inngår i en ny satsing på nettstudier ved Idrettshøgskolen, og er relevant for folk som jobber og har tillitsverv i idretten, samt toppidrettsutøvere som sliter med å følge normal studieprogresjon.

– Mange ansatte i idretten har vært igjennom en vanskelig periode med permitteringer, og det er ikke alle som kommer tilbake i jobb med det aller første. Derfor er det gledelig at mange benytter anledningen til å fylle på med kompetanse. Idretten selv tilbyr mange kurs, men vi er også glade for dette initiativet fra Idrettshøgskolen om kurs som gir formell kompetanse og kan brukes i en bachelorgrad, sier Kari Vanebo, seniorrådgiver for kompetanseutvikling i Norges idrettsforbund til NIFs nettsted.

NIHs samfunnsoppdrag er å drive høyere utdanning, forskning og formidling innen et bredt teoretisk og aktivitetsrettet idrettsvitenskapelig område. Rektor Lars Tore Ronglan forteller at tilbudet til, og samarbeidet med, idretten er en viktig del av dette samfunnsoppdraget. Det viser også relevansen av utdanningen ved høgskolen.

– At vi kan bidra med dette spesielle tiltaket akkurat nå, er bra for idretten – og bra for oss. Vi ønsker å forsterke et allerede godt samarbeid med idretten når det gjelder grunn- og videreutdanning. Det vil komme flere digitale tilbud i tiden som kommer, sier Lars Tore Ronglan til NIFs nettsted.

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen