Seminar om idrett og menneskerettigheter

Norges Idrettsforbund inviterer tirsdag 11. mai til seminar med tittelen “Idrett og menneskerettigheter”.

I seminaret stilles det spørsmål om hva som er idrettens rolle i møte med menneskerettigheter og samfunnsutvikling.

Her er tirsdagens program:

Kl. 16.00: Velkommen v/idrettspresident Berit Kjøll
Kl. 16.15: Sportsvasking ved Sigmund Loland (NIH) og John Peder Egenæs, (Amnesty International)
Kl. 16.55: Kina, Norge og menneskerettigheter ved Henning Kristoffersen (UiO / The Governance Group) og Jens Frølich Holte (statssekretær UD)
Kl. 17.30: Tildeling av internasjonale mesterskap ved Kristin Kloster Aasen (IOC) og Tage Pettersen (Ishockeyforbundet)
Kl. 18.00: Paneldebatt
– John Peder Egenæs, Amnesty International
– Mina Finstad Berg, TV 2
– Erlend Hanstveit, NISO
– Ola Keul, Brettforbundet
Moderator: Svein Graff
18.30 Avslutning v/idrettspresident Berit Kjøll

Her kan du melde deg på samt lese mer om arrangementet:

https://www.facebook.com/events/371873204169239/?acontext=%7B%22feed_story_type%22%3A%22117%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&privacy_mutation_token=eyJ0eXBlIjowLCJjcmVhdGlvbl90aW1lIjoxNjIwMzU5MzcxLCJjYWxsc2l0ZV9pZCI6MzU5MDM2MDAxOTY4NDMyfQ%3D%3D

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen