Rapport fra NIF: -Inkluderingstiltak virker

Norges idrettsforbunds rapport på tilskudd til Inkludering i idrettslag viser at inkluderingstiltakene fungerer. Det skriver NIF i en pressemelding.

Idrettslagene rapporterer blant annet om flere engasjerte foreldre, god deltakelse blant jenter med innvandrerbakgrunn og flere nye medlemmer, skriver NIF.

– Takket være ordningen og fantastisk innsats fra idrettsråd, -kretser og -lag har flere foreldre fått kunnskap om norsk idrettskultur, idrettslag har utstyr til utlån, treningsavgiften har blitt overkommelig og holdninger er endret, sier breddeidrettssjef i Norges idrettsforbund, Anja Veum i meldingen fra NIF.

NIF mottar årlig et eget tilskudd fra Kulturdepartementet (KUD) til Inkludering i idrettslag. Målet er å inkludere nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet. Målgruppen er barn og ungdom med innvandrerbakgrunn – med særlig vekt på jenter, og barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne.

NIF mottok 20 millioner kroner for 2020. Midlene ble kanalisert videre til idrettsråd og idrettskretser i ordningen, som igjen ga midler til idrettstilbud/-tiltak i idrettslag. 409 idrettslag ble tildelt midler i fjor, som er en økning fra 384 i 2019. Totalt aktiviserte idrettslagene over 60 000 unike deltakere i løpet av 2020, skriver NIF.

Se NIFs rapport til KUD her.

Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/ny-rapport-inkluderingstiltak-gir-resultater/

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen