Slide 1 HeadingLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorClick HereSlide 2 HeadingLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorClick HereSlide 3 HeadingLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorClick Here
Previous
Next

Logo & Symbol

Logo & Symbol

Logo & Symbol

Logo & Symbol

Konkurranser

Kurs og opplæring

I NMF

Generelle nyhetsaker

Siste vedtak

Offisielle resultater

Events

NMF Stevnelederkurs – teori alle grener (digital gjennomføring)

Norges Motorsportforbund

12.04.2023

Oslo

Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver (Webinar)

Norges Motorsportforbund

12.04.2023

Oslo

NMF Teknisk Kontrollantkurs MC/SS (WEB-Kurs)

Norges Motorsportforbund

13.04.2023

Oslo

NMF Sikkerhetslederkurs (felles alle grener) (WEB-basert)

Norges Motorsportforbund

15.04.2023

Oslo

NMF Temakveld – Arrangementsledelse – hva er NMFs regelverk og hvilke frister skal overholdes? (Webinar)

Norges Motorsportforbund

17.04.2023

Oslo

Valgkomiteens ansvar og oppgaver (NIF mal)

Norges Motorsportforbund

18.04.2023

Oslo

Økonomikurs (4 t) (webinar)

Norges Motorsportforbund

19.04.2023

Oslo

Logo og symbol
 • Logo 7
 • Friområde 8
 • Minstemål 9
 • Logovariasjoner 11
 • Hovedsymbol 13
 • Bruk av symbol 14
Typografi og farger
 • Primærfarge 18
 • Sekundærfarger 19
 • Fargehierarki 20
 • Profilfont 22
 • Alternativ font 2
Grafiske elemente
 • Kutt 28
 • Bruk av tall 30
 • Striper 31
 • Bildestil 32
Kontorrekvisita
 • Konvolutter 36
 • Brevmal 37
 • Powerpoint 38
 • Visittkort 40
 • E-postsignatur 41
Profil i bruk
 • Nettside 44
 • Plakateksempler 45

Logo & Symbol

Øverst i hierarkiet i NMF sin visuelle identitet ligger regler for logo og symbol. Logoen er den enkleste fremstillingen av forbundets identitet – og derfor også den viktigste.

Logo

Norges Motorsportsforbund’s logo er bygget opp av to elementer som kan fristilles fra hverandre. Symbolet blir brukt som et tilleggselement for å styrke identiteten videre, mens navntrekket skal fungere som et sterkt og offisielt avtrykk fra NMF.

 • Fristilles symbolet fra logoen skal navntrekket eller logo som en helhet være synlig et annet sted på
 • Logoen skal primært benyttes i mørkeblå
 • Logo skal aldri skaleres i bredden eller høyden, men alltid
 • Logo skal aldri brukes med effekter som Outer glow, Drop Shadow, Bevel etc. da dette kan forstyrre
 • Logo skal alltid stå alene, og aldri som en del av – eller som en omkransning av andre symboler eller grafiske elementer
Friområde

Friområdet rundt logoen definerer hvor mye luft det skal være rundt logo til enhver tid. Det er viktig med nok rom rundt logoene slik at de ikke konkurrerer mot andre elementer på flaten. Ta utgangspunkt i flagget for å få korrekt mengde friområde.

Definert friområde

 • 1. På fullstendig logo benyttesflagget for å merke av hvor friområde går. Siste enden av flagget under Motorsport brukes også for å balansere logoen opp mot
 • 2. Navntrekket bruker stående flagg i høyden og liggende flagg i bredden for å markere friområdet rundt
 • 3. Symbolet benytter også siste del av flagget, for å løftes litt høyere slik at det oppleves mer balansert. Dette for å gi inntrykk av sirkelen logoen er bygget opp av avsluttes
 • 4. Regelen for friområde på symbol utgår om den brukes som et grafisk element


Minstemål

For å være sikker på at logoen gjengis med god lesbarhet er anbefalt minstemål beskrevet under. Minstemålet er en pekepinn på absolutt minste størrelse logoen kan gjengisPå noen flater kan dette være for lite, så bruk skjønn for å finne frem til gode løsninger

Logo og navntrekk

 • 7,5 i høyde
 • 7,5 i høyde

Symbol

 • 13 mm. i diameter

Alternativ logobruk

Der primærlogo ikke strekker til er det utviklet et alternativ. Alternativ bruk av logo støtter seg på en tydeligere bruk av hovedsymbolet, her plassert i en firkant i profilfarge. Ta hensyn til regler for minstestørrelse og friområde. Bruk skjønn for å komme frem til gode løsninger.

Eksempler på bruk

 • 1. Vertikal løsning på logo
 • 2. Logo med adressefelt, brukes for eksempel på brevark


Regionslogo

Det er utviklet logo til bruk for de ulike regionene hvor NMF har administrasjon. Denne kan benyttes både med og uten NMFsymbolet.

 • Regler for overordnet logo gjelder også for de ulike regionslogoene.
 • Regionslogo skal alltid være i liggende format.

Hovedsymbol

NMFs symbol kan benyttes fritt fra logoen som et grafisk element. Symbolet er bygget opp av bokstavene N, M og F, som sammen former et speedometer. Speedometeret representerer farten, dynamikken og spenningen i de ulike idrettene som forbundet representerer.

 • Fristilles symbolet fra logoen skal navntrekket eller logo som en helhet være synlig et annet sted på flaten
 • Symbolet kan roteres, farges skaleres, fylles, legges på med Blending Options, bryte formatet og brukes fritt på bilder som et grafisk element i profilen til NMF.
 • Symbolet skal aldri skaleres i bredden eller høyden, men alltid proporsjonalt.
 • Symbolet skal aldri brukes med effekter som Outer glow, Drop Shadow, Bevel etc.
 • Symbolet skal alltid stå alene, og aldri som en del av – eller som en omkransning av andre symboler eller grafiske elementer. Det kan brukes sammen med tekst og bryte formatet det plasseres på.
 • Symbolet skal aldri plasseres opp ned eller speilvendt.

1. Som blikkfang

2. Bryter formatet

3. En deal av header

Bruk av hovedsymbol

Eksempler på hvordan hovedsymbolet kan trekkes ut og brukes som et grafisk element finnes til høyre.

 • 1. Symbolet kan fristilles og plasseres på bilder, bakgrunner og liknende
 • 2. Her er symbolet i oransje for å tydeliggjøre at det er snakk om motorsykkelsport. Det bryter også formatet for å skape litt liv på en ellers stramt designet flate. Pilen i symbolet peker også mot avsender for å tydeliggjøre Norges Motorsportforbund.
 • 3. Her blir symbolet en del av headingen for å tydeliggjøre NMF som avsender.

Typografi & farger

Typografi og farger spiller en viktig rolle i NMF sin identitet. Dette kapittelet tar for seg en av grunnsteinene i profilen. Regler for typografi og farger er overordnet for videre innhold i profilmanualen.

Primærfarger

Den mørke blå fargen skal være synlig på alt materiell som har med NMF å gjøre. Fargen gir et godt spillerom for støttefargene og viser til troverdighet.

 • Brukes som fyll på flater med innhold eller som tekstfarge på lysere bakgrunner.
 • En viktig del av NMF sin profil, og skal alltid være synlig enten gjennom bilder, grafiske elementer eller bakgrunner.
 • For grener under forbundet vil fargen vektes like sterkt som fargen tilhørende grenen. For forbundet skal fargen vektes sterkere.
 • Det er definert tre kontrast – toner til forbundsfargen, til bruk der det ikke egner seg å bruke grenfarger.

Forbund

 • PMS 282 U
 • C 97 M 70 Y 49 K 44
 • R 2 G 55 B 73
 • HEX #013649

Kontrasttoner

 • C 81 M 71 Y 59 K 75
 • R 12 G 24 B 32
 • PMS BLACK C HEX #111820
 • C 79 M 56 Y 42 K 19
 • R 63 G 93 B 110
 • PMS 548 U HEX #3F5D6E
 • C 11 M 7 Y 3 K 0
 • R 223 G 227 B 235
 • PMS 656 C HEX #DFE3EB

Radiostyrt

 • PMS 7417 C
 • C 3 M 86 Y 85 K 0
 • R 232 G 75 B 55
 • HEX #E84B37

Motorsykkel

 • PMS 7409 C
 • C 3 M 33 Y 99 K 0
 • R 246 G 178 B 33
 • HEX #F6B221

Snøscooter

 • PMS 310 C
 • C 53 M 0 Y 11 K 0
 • R 103 G 207 B 227
 • HEX #67CFE3

Båt

 • PMS 346 C
 • C 55 M 0 Y 53 K 0
 • R 110 G 203 B 152
 • HEX #6ECB98

Sekundærfarger

Sekundærfarger er en viktig del av forbundets identitet. De er med på å skille de ulike grenene som forbundet representerer, med én farge per idrettsgren. Bruken av sekundærfarger er bygget på prinsippet at jo mer det er av noe – jo mindre er det verdt. Bruk derfor fargene for å
tydeliggjøre viktig informasjon og innhold.

For NMF:

 • Overordnet står forbundet fritt til å bruke de ulike fargene subtilt. De skal aldri være fremtredende, men brukes til å fremheve viktig informasjon og innhold.
 • Unntaket fra regel over gjelder alt materiale som går under de ulike grenene. Snakkes det om båtsport skal man bruke den marinegrønne fargen, ingen andre.

For grener:

 • Farger er forbeholdt sine grener. Eksempelvis skal aldri motorsykkelsport benytte den røde fargen til radiostyrt.
 • Fargen tilhørende grenen skal være mer fremtredende enn den primære mørkeblå.
Skroll til toppen