Om NMF

Formål:

Norges Motorsportforbunds (NMF) formål er å organisere og legge til rette for organisert motorsportaktivitet i Norges idrettsforbund og olympiske komite og paralympiske komité (NIF) og fremme motorsport i Norge. NMF skal representere sine idrettsgrener internasjonalt.

NMF skal ivareta sportsinteressene for båt, motorsykkel, radiostyrt motorsport og snøscooter. Forbundet skal ha helhetsansvar for sine grener. Det vil si for toppidrett, breddeidrett, barneidrett, ungdomsidrett og integrering. I tillegg skal NMF spille en aktiv rolle for å fremme trafikksikkerhet og sjøsikkerhet og ivareta organisert turkjøring.

Arbeidet til NMF skal bygge på et positivt miljøengasjement. Motorsporten skal gå foran i teknologiutviklingen og fremme gode miljømessige løsninger i forhold til bl.a. drivstoff og støy.

Forbundets arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Organisasjon:

NMF er en sammenslutning av lag/klubber som organiserer motorsport i Norge og som er medlemmer av Norges Idrettsforbund og Olympiske komite og paralympiske komité (NIF).

Idrettslagene kan organiseres i særkretser/regioner.

NMF er medlem av NIF og de internasjonale organisasjoner forbundsstyret bestemmer at NMF skal være medlem av. NMF vil være underlagt de til en hver tid gjeldene regelverk og vedtak for de organisasjoner forbundet er tilsluttet. I tilfelle et organisasjonsledd har lovbestemmelser som er i strid med bestemmelser i NIFs lov, går NIFs lov foran.

Opptak av nye idrettsgrener i NMF, samt endring av forbundets navn, må forelegges Idrettsstyret for godkjennelse. Idrettsstyret avgjør om den nye idretten faller inn under NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan forbundet fremme forslag om opptak av den nye idrettsgrenen på første ordinære idrettsting.

Oppgaver og kompetanse

NMF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer særidrettenes medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.

NMF er den høyeste faglige myndighet innenfor sine idretter i Norge. Med faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter forbundets særidretter, med følgende unntak:

  1. a) Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere forbund i norsk idrett.
  2. b) Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for norsk idrett.
  3. c) Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for at NMF selv iverksetter kontrollrutiner.
  4. d) Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j.

Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent av og underlagt kontroll av forbundet.

Medlemskap

Alle klubber som organiserer motorsportgrener i NMF og er medlem av NIF har rett til å bli medlemmer i forbundet.

Søknad om medlemskap i forbundet sendes via idrettskretsen. Utmelding av forbundet skjer på samme måte.

Alle klubber som er tilsluttet forbundet plikter å overholde NIFs og NMFs lover, forbundets sikkerhetsforskrifter, bestemmelser og vedtak.

Alle klubber som er medlem av NMF må rapportere årlig til NMF og NIF etter nærmere angitte regler og innenfor fastsatt frist.

Historie 

Norges Motorsportforbund har røtter tilbake til 1916 da Norges Motorcycle Club ble stiftet den 28. august.
Dette regnes som motorsykkelsportens og NMF’s formelle oppstart her i landet og snøscootersporten ble etter hvert en integrert del av virksomheten nasjonalt og internasjonalt.
Båtsporten hadde sin etablering i 1936 med dannelsen av Norsk Outboard Klubb, mens Norsk RC-bilforbund ble stiftet i 1978.

Den 13. oktober 2001 ble Norges Motorsportforbund dannet som en sammenslutning for all motorsport innenfor Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite.
I dag er fleridrettsforbundet NMF organisert med fire avdelingsforbund med betydelig grad av selvstyre. Avdelingsforbundene har 13 hovedgrener.

Det ble en viktig milepel for norsk motorsport da Norges Motorsykkelforbund fra 1. januar 1977 ble tatt opp som særforbund i Norges Idrettsforbund. I 1994 ble også Norges Båtsportforbund tatt opp NIF.

Ved forbundssammenslutningen i 2001 gikk disse forbundene i NIF sammen og dannet Norges Motorsportforbund fordi man hadde mange felles utfordringer og ønsket å stryke sitt driftsgrunnlag. Samtidig gikk Norges Snøscooterforbund inn i den nye forbundssammenslutningen med et betydelig antall snøscooterklubber. I 2002 kom Norges RC-bilforbund med i sammenslutningen for en forsøksperiode på to år. Forbundet ble endelig oppløst etter forsøksperioden og har siden vært fullverdig med i NMF.

 

Team Norway MXs utviklingsgruppe hadde samling i helgen, under sommerlige forhold på Bybergsanden og Elgane. Her er en smakebit av noe av kjøringen.

@mathiaskjorstad  @mariusktm225
@adrianbolviken  @auclairracing87 
@espenblikstad

Team Norway MXs utviklingsgruppe hadde samling i helgen, under sommerlige forhold på Bybergsanden og Elgane. Her er en smakebit av noe av kjøringen.

@mathiaskjorstad @mariusktm225
@adrianbolviken @auclairracing87
@espenblikstad
...

206 1
Med ønske om et skikkelig godt og aktivt år i 2022🥳💪🏼🎉 og en stor takk for året som har gått👍

#motorsportforalle
#idrettsglede 
#godtnyttår

Med ønske om et skikkelig godt og aktivt år i 2022🥳💪🏼🎉 og en stor takk for året som har gått👍

#motorsportforalle
#idrettsglede
#godtnyttår
...

70 0
Riktig God Jul ønskes til alle motorsport entusiaster🌲🤶🎅
#motorsport #motorsportforalle #motorsykkel #trial #enduro #roadracing #quad #hillclimb #offroad #radiostyrt #elonroad #fuleonroad #båt #offshore #circuit #aquabike #vannjet #snøskooter #snowmobile #snowdrag #dragebike #snowcross #roadracing #trackbike #motorsports #snøscooter

Riktig God Jul ønskes til alle motorsport entusiaster🌲🤶🎅
#motorsport #motorsportforalle #motorsykkel #trial #enduro #roadracing #quad #hillclimb #offroad #radiostyrt #elonroad #fuleonroad #båt #offshore #circuit #aquabike #vannjet #snøskooter #snowmobile #snowdrag #dragebike #snowcross #roadracing #trackbike #motorsports #snøscooter
...

61 2
Tilbakeblikk fra #motorsportensmester2020🥇 . Tagg gjerne deg selv eller de utøverne du kjenner igjen😊👍

Tilbakeblikk fra #motorsportensmester2020🥇 . Tagg gjerne deg selv eller de utøverne du kjenner igjen😊👍 ...

116 0
Vår nye digitale brosjyre er klar og kan lastes ned ved å kopiere inn denne lenken:
https://www.visbrosjyre.no/NorgesMotorsportforbund02/MailView/

#motorsportforalle 
#kjoreglede #motorsykkel #radiostyrt #båtsport #snøscooter #idrettsglede

Vår nye digitale brosjyre er klar og kan lastes ned ved å kopiere inn denne lenken:
https://www.visbrosjyre.no/NorgesMotorsportforbund02/MailView/

#motorsportforalle
#kjoreglede #motorsykkel #radiostyrt #båtsport #snøscooter #idrettsglede
...

49 0