Westbye på kvinnedagen: -Vi har fremdeles en vei å gå

NMF-presidenten på kvinnedagen!

NMF-president Emilie Westbye (bildet) mener at motorsporten har flere områder hvor man kan utvikle større representasjon blant kvinner og jenter. Det sier hun på den internasjonale kvinnedagen.

-Kvinnedagen er ofte en dag jeg har latt passere uten for mye oppstyr, men det er jo fordi jeg er heldig og har vokst opp i en tid der mange allerede har banet vei for meg og for mange andre. Likevel er det fortsatt en del forskjeller i samfunnet mellom kjønnene, og det er rom for større likhet. Særlig med tanke på økonomi, mener Emilie Westbye.

Også motorsporten har utfordringer.

-I motorsporten har vi også en vei å gå for å få inn flere jenter og kvinner i våre idretter. Særlig blir det viktig å få inn flere jenter/kvinner som vil løse lisens og kjøre selv. Jeg tror at de aller fleste som kommer til oss og blir bitt av denne fantastiske motorsportsbasillen ikke snur seg tilbake. Det betyr at hvis vi klarer å være attraktive nok til å få de med, da er vi et godt stykke på vei, sier NMF-presidenten.

Ønsker å få med flere kvinner på trenersiden.

-I både styrene våre og i administrasjonen har vi en god blanding av kvinner og menn, og det er jeg veldig glad for. Jo flere som vil bidra, jo bedre er det. Et sted vi har forbedringspotensial, er på trenersiden. Derfor vil jeg oppfordre flere jenter til å sikte på trenerutdanningen, slik at vi også blir mer balanserte på trenersiden. Det er utrolig viktig for unge jenter og gutter med gode forbilder, og her spiller trenerne en svært viktig rolle, sier Emilie Westbye.

-Kvinnedagen i år blir feiret på fredelig vis, men mine tanker og takknemlighet går til de før meg som har banet vei og som har stått på for like muligheter. Nå er det bare for oss andre å plukke opp ballen og fortsette å legge til rette for alle, avslutter presidenten i NMF.