Webinar om oppfølging av flyktninger

Norges Idrettsforbund arrangerer i slutten av måneden webinar om hvordan idretten på best mulig kan følge opp flyktninger som nå strømmer til Norge.

Temaet er idrettens oppfølging av ukrainske flyktninger som nå kommer til Norge. Flere relevante aktører – som Røde Kors – kommer til å delta. Tidspunktet for webinaret er satt til 27. april fra 18:00 til 19:30.

Her kan du melde deg på:

https://www.idrettsforbundet.no/Kalender/webinar-idrettens-oppfolging-av-flyktninger-som-kommer-til-norge/