Vil fremdeles slippe besøk fra Norge og andre land

Vil ikke ha besøk fra Norge i disse korona-tider!

Generalsekretær Per Westling i svenske Svemo anmoder fremdeles norske motorsportutøvere om å holde seg i Norge – og droppe treningsutflukter til Sverige.

Dette skjer på bakgrunn av korona-situasjonen.

Det skriver han i et brev til Norges Motorsportforbund. NMFs nettsted har tidligere skrevet om problemet, uten at det har løst problemene for svenskene.

-Jeg forstår iveren etter å trene, men håper dere alle vil ta oppfordringen fra Svemo på alvor. Fra 7. mai kan vi trene, men også arrangere klubbstevner her i Norge. Det er ikke lenger noen grunn for oss og dra til Sverige – ta ansvar og tren hjemme, sier Lena Baardseth, generalsekretær i NMF.

-Vi har fremdeles problemer med førere fra Danmark og Norge, skriver Westling i en mail til NMF.

Generalsekretær Per Westling i svenske Svemo innførte forbud mot at førere fra Danmark, Norge og andre land kom til Sverige for å kjøre tidlig i april. Årsak: korona-situasjonen.

Svemo er for øvrig den svenske idrettsorganisasjonen for motorsykkelsport og snøskuter.

Se tidligere artikkel på Svemo sitt nettsted her:

https://www.svemo.se/Nyheter/forbundsnyheter/forbudforforarefrandanmarkochovrigalanderattdeltaiverksamhetisverige