VIKTIG informasjon til alle klubbansvarlige i NMF

Vi oppdaterer klubb og anlegg og trenger i den anledning at alle klubber sender oss de riktige opplysningene om hver respektive klubb.

Dette er hva vi ønsker at dere fyller ut:

Navn på klubb:
Klubbens postadresse:
Klubbens mailadresse:
Navn på klubbleder:
Navn på kontaktperson:
Grener klubben aktiverer:
Bane(r) – angi grenen:
Adresse bane (r)

Send all informasjon så fort som mulig til nmf@nmfsport.no