-Vi vil fortløpende komme med informasjon og råd

Takker medlemmene for at de holder motorsporten oppe og står i vanskelige tider!

Generalsekretær Tony Isaksen beklager den vanskelige korona-situasjonen, men sier at NMF jobber for fullt med å løse diverse oppgaver.

Tekst: Lasse Gimnes

Foto: NMF

-Ha is i magen. Dette gjelder både arrangører og utøvere. Det vil komme bedre tider hvor vi skal utøve sporten vår igjen, sier generalsekretæren hos Norges Motorsportforbund.

Tony Isaksen og administrasjonen i NMF jobber for tiden med hjemmekontor for å få oversikten over konsekvenser – samt løse utfordringer.

-NMF jobber ufortrødent med å skaffe seg oversikt over hvilke konsekvenser og hvordan korona-viruset påvirker norsk motorsport på kort og lengre sikt. Vi er i tett dialog med NIF og myndighetene og vurderer tiltak for å avhjelpe situasjonen, sier Isaksen.

Generalsekretæren anbefaler at man kontinerlig er innom NMFs nettside.

-Det vil fortløpende gis råd og retningslinjer på hvordan klubber/arrangører bør forholde seg til dagens situasjon, både juridisk og administrativt – følg med på nettsiden for å holde deg oppdatert. Send også gjerne inn mail til nmf@nmfsport.no hvis det er noe som er uklart, sier Isaksen.

Dessuten blir det “Åpen Time” den siste dagen i mars.

-Vi kommer til å holde en åpen time som blir streamet tirsdag 31. mars kl 16:00 – 17:00 på dagsaktuelle temaer. Innkalling vi skje til klubbledere i neste uke og opptak vil bli lagt ut på nettsiden i etterkant, forteller Isaksen.

Tony Isaksen takker motorsportfolket som i disse dager etter beste evne prøver å holde det hele i gang.

-Takk til alle dere som står opp for motorsporten og sørger for at hjulene går rundt, sier Isaksen.