– Vi skal jobbe sammen om bærekraft

Idrettspresident Berit Kjøll (bildet) mener at interessen og engasjementet rundt bærekraft innen idretten øker.

-Vi skal jobbe sammen om bærekraft – om å skape begeistring, forståelse og engasjement for noe som er større enn oss selv, sier Berit Kjøll til NIFs nettsted.

Se artikkel her:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/sammen-om-barekraft/

Foto: NIF