Vestfold fylkeskommune gir tilskudd til Tønsberg båtrace

I gårdagens pressekonferanse kunngjorde fylkesordfører Rune Hogsnes, og leder hovedutvalg idrett og kultur, Ellen Eriksen, at Vestfold fylke tildeler Tønsberg båtrace/Re Motorsportklubb et arrangementstilskudd på 200.000 kroner for å arrangere UIM World Championship Formula-2 i Tønsberg, 3 - 5. august i år.

Tønsberg båtrace er et gratis elite idrettsarrangement åpent for alle og arrangeres med en betydelig stor frivillig dugnadsinnsats. Dette er en av hovedbegrunnelsene for tildelingen, sier fylkesordfører Rune Hogsnes, i tillegg til at arrangementet er blitt en stor folkefest med rundt 30.000 tilskuere.

President Per Velde deltok i presskonferansen og gav honnør til det helt unike samarbeidet mellom Re Motorsport, Tønsberg kommune, Vestfold kommune, havnemyndighetene, politiet, fylkesmannen og andre offentlige etater, næringslivet og sponsorer, og ikke minst det store antall frivillige. Presidenten understreket at selv om båtracet har 5 års jubileum i år, er det absolutt ikke noen selvfølge at det arrangeres hvert år.

I fjor gikk arrangementet 35.000 kroner i minus og hittil i år har arrangøren betalt 700.000 kroner i forskuddsbetalinger. Det er krevende for en idrettsklubb. Forutsigbarhet i økonomiske rammebetingelser og det unike samarbeidet er avgjørende for å skape slike store idrettsarrangementer i Norge. Tønsberg kommune og Vestfold fylkeskommune er derfor et forbilde, sier Velde. I etterkant av pressekonferansen ble utfordringer for båtsporten drøftet med fylkesordfører og leder for hovedutvalget. Barneidrett og sjøareal til trening var de viktigste temaene.

FOTO:Tønsberg båtrace
Fra venstre: Leder for Tønsberg båtrace og Re Motorsportklubb, Joyce Christine Andersen, (og visepresident båtsport), president Per Velde, og fra Vestfold fylkeskommune – leder hovedutvalg idrett og kultur, Ellen Eriksen og fylkesordfører Rune Hogsnes