Venter på forpliktende mål om fysisk aktivitet

Alliansen for fysisk aktivitet i skolen, hvor Norges idrettsforbund er en sentral samarbeidspartner, venter utålmodig på at det skal settes et klart og forpliktende mål om daglig fysisk aktivitet for alle skoleelever på alle trinn. Det skriver NIF.

Nå har alliansen fremsendt et åpent brev til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og kunnskapsminister Tonje Brenna for å få fortgang i saken, skriver NIF.

Norske barn mindre aktive enn britiske og amerikanske barn

Alliansen for fysisk aktivitet i skolen viser til en rapport publisert i TheLanceti november 2019 som stadfester at norske barn og unge er mer inaktive enn britiske og amerikanske barn. Det var før nedstengningen av samfunnet som følge av koronatiltak. Nedstengningen innebar ytterligere reduksjon i fysisk aktivitet og enda mer tid brukt foran skjermer. En ny generasjon er altså i ferd med å vokse opp med overvekt, hjerte- og lungesykdommer, muskel- og skjelettlidelser og diabetes. Disse sykdommene kan i stor grad forebygges! Anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon og de nasjonale rådene er minimum 60 minutter fysisk aktivitet av moderat til høy intensitet per barn per dag, skriver NIF.

Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/ber-om-forpliktende-mal-om-daglig-fysisk-aktivitet-i-skolen/