Velkommen til arrangørkonferanse i Roadracing

Roadracing inviterer til årets arrangørkonferanse på Motorsportens Hus lørdag 2. februar

Arrangørkonferansen RoadRacing 2019
Sted: Forbundskontoret i Drammen, Nedre Storgate 42. Parkering i bakgården
Tid: Lørdag 2. februar kl. 11 – 18
Servering av pizza i løpet av dagen
Påmeldingsfrist: Onsdag 30. januar, send epost til at@powersports.no 

Agenda Arrangørkonferansen:
1. Velkommen, Møteleder og referent

2. Sesongen 2018 – Noe vi bør lære av?
     2.1. Betaling innleide stevneledere – har dette fungert
     2.2. Spesielle situasjoner som bør diskuteres?
     2.3. Adgangskort
     2.4. Innsjekk
     2.5. Teknisk kontroll
     2.6. Overordnet teknisk koordinator
     2.7. Problematikken rundt pris seriepåmeldt eller ikke
     2.8. Det som blir sagt i juryrommet – blir i juryrommet

3. Samarbeid NMF RoadRacing og klubbene
     3.1. NMF RR ønsker tilbakemelding på hva som er bra og ikke bra

4. Gjennomgang Spesialreglementets endinger
• Størstedel av endringer er at mye er fjernet fra teknisk reglement.
• Noen endringer i klassereglementene.
• Nytt Klassereglement Supersport 300
• Tilpasninger generelt

5. Terminliste 2019/2020
Norgesmesterskap:
Runde 1 og 2: 1.-2. juni Borg MCK – Rudskogen
Runde 3 og 4: 12.-13. juli ACM – ACR
Runde 5 og 6: 27.-28. juli Solør MCK – Karlskoga
Runde 7 og 8: 24.-25. august Solør MCK – Våler
Runde 9 og 10: 6.-7. september Oslo MSK/Viken MSK – Rudskogen

2020 Terminliste – Forslag tidsfrist 31. august for å sette kalenderen for 2020.
2021 Terminliste – Forslag tidsfrist arrangørkonferansen 2020.

Nordisk mesterskap:
7-9. juni Motopark, Finland
23.-25. august Våler, Norway

Startavgift for utenlandske førere som ikke deltar i den nasjonale konkurransen:
Euro 100 SBK 17 år og STK 15 år
Euro 50 SSP300 Junior 13 år

Klassereglementene i Superbike og Superstock følger utøverens nasjonalitet.
Supersport følger World Supersport 300 reglementet med unntak av RPM limit.

6. Startavgifter og seriepåmelding
     6.1. Prispolitikk
• Seriepåmelding kr. 1000. Det må være fordeler med å serie påmelde seg.
     o Adgangskort som i fjor. 1 fører, 3 mekaniker, 2 team
     o Forenklet innsjekk med signeringsliste
     o KUN seriepåmeldte får sammenlagtpoeng
     o Rabattert pris på avslutningsfesten
• Startavgifter – forslag
     o NM klasser SBK og STK seriepåmeldt eller ikke kr. 3.600
     o Supersport SR, Free for All (ekskl. fredagstrening) kr. 2.000
     o Alle med Undomslisens kr. 2.000
     o Tilleggsklasse gratis – uansett. Betaler kun for den dyreste.
     o Fredagstrening kr. 600
     o Resultatlister, ansvarlig og distribusjon/publisering

     6.2. MITA
• Alle løp ligger klare og godkjent i en serie FØR seriepåmeldingen legges ut.
• Felles tilleggsregler legges inn tidlig slik at alle løp kan godkjennes i serien. På denne måten vil utøvere kunne melde seg på alle løp samtidig.
• Fint om arrangørene legger til grenledelsen som deler av funksjonærene, for tilgang for bl.a. kvalitetssikring.
• Frister iht NKR skal overholdes.
• Liten workshop i bruk av systemet. (Marthe hjelper oss)
• Ferdigstiller alle arrangementene med det som må legges inn for at Marthe skal kunne godkjenne disse.

7. Arrangements gjennomføring
     7.1. Løpsoppsett
          7.1.1. Forslag kvalifiserings og løpsoppsett konkurransedag 1:
               Kvalifisering 1:
               Supersport SR/JR og Juniorsport
               Superbike < 107% basert på tidligere treningsresultater
               Superbike > 107% basert på tidligere treningsresultater
               Superstock < 107% basert på tidligere treningsresultater
               Superstock > 107% basert på tidligere treningsresultater
               Free for all
               Kvalifisering 1:
               Supersport SR/JR og Juniorsport
               Superbike < 107% basert på kval 1
               Superbike > 107% basert på kval 1
               Superstock < 107% basert på kval 1
               Superstock > 107% basert på kval 1
               Free for all
               Løp 1
               Supersport SR/JR og Juniorsport
               Superbike A-finale < 107% basert på beste tid kval 1 og 2
               Superbike B-finale > 107% basert på beste tid kval 1 og 2
               Superstock A-finale < 107% basert på beste tid kval 1 og 2
               Superstock B-finale > 107% basert på beste tid kval 1 og 2
               Free for all
          Forslag løpsoppsett konkurransedag 2:
               Warm up:
               Supersport SR/JR og Juniorsport
               Superbike A-finale < 107% (evt. kjør hele SBK samlet)
               Superbike B- finale > 107%
               Superstock A-finale < 107% (evt. Kjør hele STK samlet)
               Superstock B- finale > 107%
               Free for all

De 10 beste sammenlagt NM 2018 i Superbike og Superstock er direkte kvalifisert til raskeste pulje dersom de skulle være uheldig å krasje/motorproblem og ikke får startet i noen av kvalifiseringene. Må da stille bakerst i A-finale

Gridshow, Pitshow – vi bør gjøre noe lignende som fenger på TV. Vi kan ha Grid Show i Pitlane hvor utøverne f.eks. må møte opp 20 min før. Hvis vi legger til rette for dette med nok strømkasser og et tydelig avgrenset området hvor publikum kan få gå å se, og vi kan filme Grid showet så vil dette kanskje trekke publikum og seere.

Andre aktiviteter vi kan legge til rette for mer attraktive arrangement?

     7.2. Resultatbørs og poengberegning
            Resultatbørs og Poeng beregning – hvem tar ansvaret
            2018 skulle NMF ta det, men p.g.a. tidspress ble dette overført til Solør v/Roy Øvre.
            Det er viktig at dette publiseres ASAP etter hver helg. Hvis ikke NMF tar jobben må                                  vedkommende maile til NMF grenansvarlig og Marita for publisering senest første mandag                  etter konkurranse.

     7.3. Juryoppsett
            Det er fortsatt ikke ønskelig av det brukes funksjonærer som er tillitsvalgt eller ansatt i NMF.                Dette da de kan risikere å komme opp i situasjoner hvor de blir sittende «på andre siden av                  bordet».

Tilgjengelige jurymedlemmer:
Kjetil Bredesen, Kjetil Kopperud, Lars Bekk, Per Christian Skoglund, Roy Øwre, Terje Granheim og Bente Sandem.

Hva med å ha med Utøverens representant i Juryen som har talerett og kan se det fra utøverens side…

Tekniske etterkontroller:
Viktig at juryen begynner å beordre kontroller. Hva er årsaken til at dette ikke blir gjort? Kunnskapsmangel? Ubehag? Annet? Tror kommunikasjon er løsningen.

7.4. Tekniske kontroller
     7.4.1.1. Teknisk kontroll
          MC ID / Kjøretøybevis – rutiner
          Teknisk kontroll – Arbeidsoppgaver før/under/etter. Det bør være en rød tråd i det alle                            arrangørers tekniske kontrollanter gjør. Viktig at man følger boka, og avklarer tvilstilfeller med              overordnet teknisk kontrollant (grenens oppnevnte kontakt for teknisk) før man tar en                            avgjørelse.

     7.4.1.2. Teknisk etterkontroll
           Målet er å ha en stab klar til sesongstart som kan ta oppgaven med tekniske etterkontroller.
           Det er allikevel mange ulike etterkontroller som kan gjøres av teknisk kontroll uten at jury                       bestemmer dette.
           En praksis hvor de 3 beste pluss to tilfeldige alltid blir tatt inn til etterkontroll – kan dette være             gjennomførbart?
           Det er viktig om man velger å foreta en etterkontroll at det som kontrolleres ikke er noe som                 «glapp» igjennom på teknisk kontroll i forkant av stevnet.

Hva mener dere bør/må/er viktig å kontrollere?

7.5. Innsjekk
NMF Mita SKAL brukes av alle arrangører. Dette letter arbeidet betraktelig. Opplæring vil bli gitt.
Forenklet innsjekk for alle som er seriepåmeldt. Signeringsliste må ligge klart i innsjekk.
Hvilke rutiner og forskjeller er det blant arrangørene?

7.6. Doping/Promille
• Emilie Westbye Seksjon styreleder MC orienterer
• Rutiner for promillekontroll må på plass i felles tilleggsregler
• Arrangør må vite hva/hvor/hvordan slik at det ikke blir konflikter og misforståelser
• Info om dette tema må inn i felles tilleggsregler

8. Media – Markedsføring/Live sendinger
     8.1.1. Markedsføring:
     Arrangører:
          Har arrangørene en markedsansvarlig?
          Har dere en plan
          Hva er budsjettet for markedsføring av NM runden

NMF RR:
NMF RR har satt ned en markedsgruppe som består av:
Anita Sæther NMF, Bobbo Enger, Linette Halck, og Randi Finnvik Solli.
Vi har hatt noen møter og markedsplanen blir slik: (Hvis dere er enige)

• Markedsplan
Det er viktig med felles og enhetlig markedsføring for alle NM rundene.
Lage kalender med publiseringer. Ansvarlig: Bobbo
Egen Youtube kanal RoadracingNorge Ansvarlig: Randi
Egne hashtags Ansvarlig: Randi
Egen Facebook gruppe RoadracingNorge Ansvarlig: Anita
Invitere mc-klubber Ansvarlig: Anita
Happy camp/Race camp på hver Runde – avklares med Ansvarlig: Anita
Baneeier.

• Annonseopplegg                    Ansvarlig: Anita
Lansere førere. Bilde, yrke, alder, bosted — Lansere løp ala lisenskurs til Solør
Lik og del-kampanjer med gaver fra GMS, Motorspeed, MC Huset Nydal, Spinning Wheel, Racing4Fun, Sundby, Bikeport
Samarbeid med Bike
Annonser Facebook
Annonser Instagram
Banner ved innkjøring – lages like bannere som kan brukes i flere år. Størrelse 3×1,5 meter
Plakater lokalt

• TODO materiell
Skilt Happy race camp for bikers med telt
Invitasjon til klubber
Seil til innkjøring. 1,3 x 3meter. 2stk Race weekend! NM i roadracing denne helgen
Seil til port. 1,3 x 3meter. 1stk Race weekend! NM i roadracing denne helgen
Pitwalk skilt
Annonser Insta førerlansering
Annonser Insta race weekend før hver race helg.
Annonser Insta lik og del-konkurranse hjelm
Annonser Facebook lik og del-konkurranse hansker
Annonse arrangement Facebook lik Solør MC lisenskurs
Mal for Roll Up for utøvere

• Klistremerker blir IKKE trykket opp

Livesendinger:
• NMF MC seksjonen jobber med en felles plattform for publisering av sendinger for alle grener.
• BIKE vil samarbeide for 2019 sesongen. Legger link på sine sider, og hjelper oss med annonsering.
• Kostnadsramme kr. 250.000. 70% av midler på seriepåmeldingen blir brukt. Rest må finansieres med reklamesalg.
• Minimum 2 personer må arrangøren fremskaffe til fredag og søndag for opp og nedrigging av utstyr.
• Ønskes flere kamera brukt må arrangøren fremskaffe disse.
• Lydanlegg?
• Kan arrangørene bidra med noe økonomisk

9. Eventuelt