Valgkomite Motorsykkel ønsker deres kandidater!

Valgkomite Motorsykkel oppfordrer klubbene til å komme med kandidater til seksjonsstyre MC. Valget gjennomføres på seksjonsårsmøtet 12. november. Klubbene sender inn sine kandidater på forslagsskjema (link nederst i artikkelen).

Det skal velges Seksjonsleder og vara, Ungdomsrepresentant og vara, samt leder og vara i alle grener.

 

Forslagene kan sendes til en av oss i valgkomiteen. Bodil Larsen bodla@online.no, Tommy Pedersen tommy.pedersen@wuerth.no, Asbjørn Sletholt a.sletholt@gmail.com

 

Forslagsskjema: https://nmfsport.no/wp-content/uploads/2022/09/20220502-Skjema-kandidatforslag-2022.doc