Utlysning rekrutteringsmidler snøscooter

Innen 1. juli er det mulig å søke midler til aktivitetsskapende tiltak for breddeaktivitet for barn/ ungdom eller integrering.

NMF Seksjon snøscooter lyser ut midler for å stimulere til aktivitetskapning i NMFs snøscooterklubber. Det var en tilsvarende utlysningsrunde i 2022, som har bidratt godt til rekruttering. Runden i 2022 gjaldt Snowcross og Snowdrag, mens årets runde gjelder hele seksjonen, dvs. grenene Snowcross (inkl. watercross), Snowdrag (inkl. bakke) og SNØFOR.

Midlene det kan søkes om skal gå til aktivitetsskapende tiltak for barn/ ungdom eller annet inkluderingsarbeid. Søknadene som sendes inn vil vurderes etter størrelse, plan for gjennomføring, budsjettering og rekrutteringspotensial. Søknadene behandles av Seksjonsstyret. Samlet er det satt av kr. 250 000 til fordeling.

 

Under har vi svart på noen spørsmål om aktivitetsmidlene:

 • Hvor mye kan man søke om?
  • Det er ikke satt et øvrig tak på størrelsesorden det kan søkes på, men søknader på tiltak/utstyr til over 50.000 kan fort bortprioriteres.
 • Er det noe som det ikke kan søkes på?
  • Delfinansiering til større prosjekter som ikke direkte fører til aktivitet vil ikke prioriteres. Dette kan for eksempel være tråkkemaskiner eller andre maskintyper.
 • Vil man få hele- eller deler av det man søker på?
  • Dette kommer an på størrelsesorden på hva det søkes på og på hvor mange som søker. Det er en fordel om klubben også stiller med egeninnsats eller eksterne midler, dersom det søkes til større prosjekter
 • Hva skal søknaden inneholde?
  • Med søknaden skal det ligge med følgende: 1. Handlingsplan for tiltak/innkjøp med dato for gjennomførelse. 2. budsjett for gjennomføring; skal midlene være med å delfinansiere et større tiltak eller innkjøp må budsjetteringsplanen for hele tiltaket eller innkjøpet synliggjøres.
 • Når er søknadsfristen?
  • Søknadsfristen er 1. juli 2023.
 • Hvor skal søknaden sendes?
  • Søknaden sendes til nmf@nmfsport.no.