Tips og råd for å aktivere ungdommen

Norges Idrettsforbund har med Ungdomsløftet satt i gang en kampanje for å styrke ungdomsidretten i Norge.

Med diverse artikler som skal inspirere til idrett i mange varianter er NIF for lengst i gang. Målgruppen er trenere, lagledere og tillitsvalgte innen idretten.

Her finner du mange tips og råd for å aktivere ungdommer: https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsloftet/