Tips NMF om motorsaker som angår målgruppen

Sett dagsorden med positive saker om motorsporten!

Og slik øker du sjansene for at nettopp DIN nyhet blir prioritert.

Mange motorsport-entusiaster sender nå inn innhold for å bli publisert på nyhetsplass på NMFs nettsted. Nå ønsker man flere gode tips!

-Og vi setter stor pris på det. Dess bedre og mer relevant informasjon – kort og godt – som sendes, dess større muligheter for publisering, sier Lasse Gimnes, som jobber noen timer i uken for å produsere nyhetssaker.

-Men det er de som treffer med innholdet som har størst sannsynlighet for å bli publisert. Kort, korrekt og greit. Med de aller viktigste dataene, som gjerne kan klippes og limes, sier Lasse Gimnes.

Lasse Gimnes jobber med nyhetsproduksjon hos NMF.

Gimnes sier at det ikke er noe selvfølge at ting blir publisert.

-Vårt mål er å ha en jevn produksjon av nyheter. Noe vil komme på, andre ting ikke. Her blir det en kontinuerlig vurdering, på samme måte som i andre medier. Og dess mer tilrettelagt budskapet er, dess større sannsynlighet for publisering, sier Lasse Gimnes.

-Og omhandllinger fra A til Å prioriteres ikke. Dette er først og fremst smånyheter, også kalt nyhetsnotiser, sier Gimnes.

Han forteller at det er viktig å inkludere relevant informasjon, for å sannsynnliggjøre publisering.

-Ja, vi må for eksempel vite hva slags type arrangement det handler om, hvilke klasser som er representert, hvor går arrangementet, når arrangeres det, hva forventes av deltakelse med mer, hvem vant i fjor med mer. Det kan være forehåndssaker eller nyheter i etterkant, selv om det er lite som skjer nå i disse koronatider, sier Gimnes.

Og Gimnes vil gjerne ha sitater – det vil si «XXX XXXXX, sier XXXX»

-Ja, sitater er viktig. Jeg vil gjerne ha det. Det gjør artikkelen mer lesverdig, sier Gimnes.

Saker kan sendes inn til lasse@gimcom.no

Det er også viktig at man bruker korrekt format.

-Unngå Excel og PDF. Skriv inn i selve mailen, samt vedlegg bilder med bildetekster. Det er lurt å vite hvem som er avbildet. Eventuelt kan du bruke word. Helst også unngå å sende en drøss med linker, sier Gimnes.

-Og dess bedre forarbeid som gjøres, dess større sannsynlighet for publisering, sier Gimnes.

Foto: Trond Topstad (bilde av Lasse Gimnes)

Foto hovedbilde: fra NMFs arkiv