Tilskuddsordning for de som har fått momskompensasjon

255 millioner kroner av tilskuddsordningen til frivilligheten skal fordeles til aktører som har fått momskompensasjon i 2020. Mottok organisasjonsleddet momskompensasjon i fjor, vil dere automatisk motta midler i denne ordningen. Det skriver NIF.

De nye tilskuddsordningene skal støtte opp under frivillighets- og idrettspolitiske mål om bred deltakelse og mangfold ved å støtte sektoren gjennom covid- 19- krisen. Ordningene skal hjelpe til å utvikle og gjennomføre både aktiviteter og arrangement, som er tilpasset smittevernrestriksjoner. De skal også bidra til omstilling og utvikling av aktivitetstilbudet i organisasjonene.

Forskriften om tilskuddsordning til frivilligheten er todelt:

  • Tilskudd for de som har mottatt momskompensasjon i 2020.
  • Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter for frivillige organisasjoner

Se også: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/tilskuddsordning-for-de-som-har-mottatt-momskompensasjon-i-2020/