Tilskudd til politiutgifter ved idrettsarrangement for barn og unge

Kulturdepartementet tildelte Norges idrettsforbund midler i 2016 og 2017 som skulle benyttes til tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge. Det er ikke gitt en ny bevilgning til formålet i 2018, men det gjenstår 2,3 millioner kroner fra tidligere år som kan fordeles.

NIF har utarbeidet et søknadsskjema og retningslinjer for fordeling av midlene. Se vedlegg. Retningslinjene er de samme som i 2017. 
 
Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som skal benyttes. Se vedlegg 

Søknadsfristen er satt til 15. mars 2019. 
 
Det søkes via aktuelt særforbund. Kopi av betalte fakturaer skal legges ved søknaden.  
 
Se forøvrig vedlagte retningslinjer. Det finnes informasjon om ordningen på NIFs hjemmeside under fanen klubbguiden og støtteordninger.