Til alle klubber som ønsker å arrangere statuskonkurranse neste år

I henhold til Nasjonalt Konkurransereglement §7.1 skal alle nasjonale statuskonkurranser søkes om til NMF senest 1. juni året før konkurransen.

Dette er dermed en påminnelse til alle klubber om at frist for å søke NM og NC for 2024 nærmer seg.

Her finner dere all informasjon om søknadsprosessen og skjemaet som skal fylles ut finner dere i høyre marg (i linken), “Søknadsskjema nasjonale konkurranser NMF”.

Dette skjemaet er et standardskriv for alle seksjoner og klubber. Innholdet i søknad, og dens vedlegg, kan variere ihht til størrelse på arrangement og informasjonen klubben innehar per dags dato.

Dette skal ligge ved søknaden:

– Kopi av styrevedtak hvor styret har vedtatt å søke om konkurransen

– Søknadsbrev

– Arrangementsplan med budsjett og eventuelle sponsormuligheter

– Kart over området/banen, inkl. parkeringsmuligheter, publikumsområde og depot

– Eventuelle bilder

Vi vet at det kan være utfordrende å søke om en konkret dato allerede nå. En viktig presisering er at klubben søker om selve arrangementet og at det er ønsket dato som skal fylles ut. Under grenmøtene på MSK vil et utkast på terminliste bli presentert og deretter vil endelig tildeling av arrangementer skje. Endelig terminliste blir bestemt innen 15. januar i henhold til NKR §7.2. En viktig faktor for å skulle planlegge et velykket arrangement er å være ute i god tid og starte planleggingen allerede nå.

Dersom din klubb ønsker å søke om et arrangement, men har spørsmål i forbindelse med prosessen eller andre relaterte spørsmål, ta kontakt med NMFs administrasjon på nmf@nmfsport.no